Aloja

Dzīves virzītājspēks – saruna

Staiceles pilsētas bibliotēkā Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētā projekta “Dokumentālās prozas kaleidoskops” ietvaros viesojās sporta žurnālists, raidījuma “Overtime” vadītājs, grāmatu autors Armands Puče.

 

Tikšanās reize sākās ar nelielu konkursu, kurā tika nolasīti citāti no vairākām A.Pučes grāmatām. Klātesošajiem bija jāpasaka, kuram no sportistiem bija veltīta konkrētā grāmata. Bija liels prieks par lasošajiem jauniešiem, kuri zināja atbildes jau no citāta sākuma. Godalgu – A.Pučes grāmatu “Jūs nekad viņu nenogalināsiet“ ar paša autora autogrāfu, saņēma audzēknis no Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas – Daniels, kurš pārspēja visus ar vairākām pareizām atbildēm.

 

Savu stāstījumu A.Puče iesāka kā žurnālists, kurš uzskata, ka dzīves virzītājspēks un žurnālista pamats ir saruna. Saruna ir tā, kas atrisina problēmas, dod stimulu dzīvei un sasniegumus gan darbā, gan sportā. Interesentiem žurnālists stāstīja par savas profesijas pozitīvajām un negatīvajām pusēm, par iespējām, ko paver sarunas ar sportistiem un to līdzjutējiem.

 

Raidījuma “Overtime” vadītājs vairākkārt uzsvēra, ka šis raidījums nav par sportu, bet par personībām sportā. Raidījums cenšas dot atbildes uz jautājumiem, no kurienes sportistam rodas spēks, mērķtiecība un krietnums, kas ir tam visam pamatā.

 

Kā rakstnieks A.Puče pastāstīja par savām grāmatām, par to, kā grāmatas ideja vispirms izdzīvo pašā autorā un tikai pēc tam tiek uzrakstīta. Kā veidojas kontakti ar sportistiem – autoritātēm, kuri vēlas savas grāmatas pirms iespiešanas pārlasīt, kuri jau pilnībā uzticas autora rakstītam vārdam.

 

Noslēgumā tika uzdoti jautājumi gan par Soču olimpisko spēļu dopinga skandāliem, gan par raidījumu “Overtime”, gan autora paša iecienītākajām grāmatām. Jautājumiem sekoja garas un izvērstas atbildes, izvērtās saruna, kura izglītoja ikvienu klātesošo. Tātad saruna arī izglīto!

 

Anita Strokša,

Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja