Aloja

Zemes stunda Staicelē

– Mūsdienu sabiedrības problēma ir tā, ka visi ir iebāzuši degunus ekrānos un neviens neatlicina laiku tam, lai pajautātu, kā klājas mūsu mīļajiem… Elektroniskās ierīces piesārņo mūsu dzīvi! Noliksim nedēļas nogalēs šīs ierīces malā un iepazīsim cits citu labāk! Ar šādu uzsaukumu Staiceles vidusskolas mazpulcēni aicināja ikvienu interesentu pievienoties Zemes stundas aktivitātēm pie ugunskura Salacas krastā 25.marta vakarā, laikā no 20:30 līdz 21:30, kad visa pasaule izslēdza gaismu, lai iedegtu pārmaiņas.  

 

Zemes stunda ir starptautisks pasākums, tā dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stundu. Simboliskās akcijas mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. 

 

Apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt maģiskās sajūtas, ko sniedz uguns liesma, izstaigājot Gaismas taku, kas sākās Staiceles parkā un sniedzās visas laipas garumā gar Salacu. Taku noslēdza ugunskurs, pie kura kopīgi dziedājām, mazpulcēni skaitīja savas mīļākās tautasdziesmas un pastāstīja par labajiem darbiem, kas iecerēti un jau padarīti.

 

Sakām lielu paldies visiem, kas palīdzēja radīt maģisko noskaņu: Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei, Latvijas Futbola federācijas čaklajiem darbiniekiem Ivaram Bitem un Jānim Renckulbergam, kas rūpējās par ugunskuru, Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas direktoram Jānim Bakmanim un audzēkņiem Aivaram Daņilovam un Žanam Skopenko (1.kurss), Staiceles vidusskolas 9.klases audzēknim Emīlam Sorokinam, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājam Pēterim Kuzmenko, Staiceles kultūras nama vadītājai Airai Lapkovskai, Alojas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Inese Timermanei, Staiceles muzeja vadītājai Indrai Jaunzemei, Udo Gustavsonam un Edītei Kalniņai. Prieks, ka pasākums izdevās un aicināja padomāt par mūsu dzīves vērtībām.

 

Anda Timermane,

Staiceles vidusskolas mazpulka vadītāja