Aloja

Alojas MMS audzēkņiem godalgota vieta Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu kameransambļu konkursā

No IV Starptautiskā klavierspēles audzēkņu kameransambļu konkursa Liepājā ar godpilno 3.vietu atgriezušies Alojas Mūzikas un mākslas skolas (MMS) audzēkņi Edvards Kaļva un Violeta Anete Birkava (skolotāji Olga Ābele un Jānis Ansons).

 

Konkurss notika 12.aprīlī Liepājas koncertzāles Kamerzālē. Violeta un Edvards kā solisti savās specialitātēs – saksofonspēlē un klavierspēlē – ar labiem panākumiem ir piedalījušies dažādos valsts un starptautiskos konkursos (Ziemeļvidzemes pūšamo instrumentu audzēkņu konkursā 2016.gadā iegūta 2.vieta, Jēk.Graubiņa Jauno pianistu konkursā 2015.gadā – 2.vieta, L.Garūtas Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu konkursā 2016.gadā – atzinība, reģionālajā Valsts konkursā klavierspēlē 2017.gadā – 3.vieta).

 

Dalība kameransambļa sastāvā abiem ir jauna pieredze un veiksmīga sadarbība. Novēlu to turpināt, pilnveidot izaugsmi un kopīgo spēles prasmi! Paldies audzēkņu vecākiem un ģimenēm par atbalstu, sadarbību, līdzi jušanu un klātbūtni!

 

Laila Ulmane,

Alojas MMS direktore

Ingas Mauriņas-Kaļvas foto