Aloja

Zemju īpašnieki un tiesiskie valdītāji var pretendēt uz dažādām kompensācijām

Latvijas Pašvaldību savienība ir apkopojusi informāciju par kompensācijām, uz kurām saistībā ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumiem var pretendēt zemju īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

Vairāk informācijas šeit: Kompensācijas

 

Sandra Bērziņa,

padomniece vides aizsardzības jautājumos,

Latvijas Pašvaldību savienība

Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Tāl.:+371 26527258

E-pasts: sandra.berzina@lps.lv