Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas zēni valsts mājturības un mājsaimniecības olimpiādē

Tradicionāli katru gadu aprīļa sākumā valstī tiek rīkotas atklātās olimpiādes mājturībā un tehnoloģijās, kā arī mājsaimniecības olimpiāde. Šajā gadā bija paredzēta 13. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, kā arī 5. mājsaimniecības olimpiāde. Jāpiezīmē, ka mājturības olimpiāde dalās divās tehnoloģiju plūsmās – tekstila tehnoloģijās un koka un metālapstrādes tehnoloģijās. Teorētiski katrā no šiem virzieniem var savu prasmi apgūt gan zēni, gan meitenes, bet reāli dzīvē tekstiltehnoloģijas, atbilstoši iesīkstējušām tradīcijām, apgūst meitenes, bet zēni nodarbojas ar koka un metālapstrādes tehnoloģijām.

Dzīvē reizēm viss strauji mainās. Marta beigās IZM nolēma šīs abas olimpiādes apvienot vienā un reāli notika valsts 18. mājturības un mājsaimniecības olimpiādē. Lai tiktu uzaicināti uz šo olimpiādi, bija jāizpilda mājas darbi gan mājturībā un tehnoloģijās (13. atklātās valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādes nolikums), gan jāizveido pētījums par kādu amata meistaru (5. atklātās valsts mājsaimniecības olimpiādes nolikums).

Tātad uz mājturības un tehnoloģiju olimpiādi 5. aprīlī tika uzaicināti Gabriels Kukutis un Regnārs Maurags no 7.klases, Kaspars Paeglis no 9.klases, bet uz 5. atklāto mājsaimniecības olimpiādi –  Haralds Siktārs no 9.klases.

Uzdevumi, kādi būs jāveic mājturības olimpiādē nezināja neviens dalībnieks, lai starta pozīcijās visi censoņi būtu līdzvērtīgi un uzvaras laurus plūktu tikai paši meistarīgākie sava amata pratēji. Piedalīšanās šādās olimpiādēs ir milzīga pieredzes gan skolām, gan skolēniem un skolotājiem, kas šos skolēnus sagatavo olimpiādēm.  Prieks, ka mūsu skolēni ar saviem darbiņiem tika līdz galam, iegūstot milzīgu pieredzi, ko varēs nodot saviem vienaudžiem. Par labu paveiktu darbu visi trīs puiši – Gabriels, Regnārs un Kaspars saņēma diplomus. Kaspars vēl papildus saņēma uzaicinājumu bez konkursa iestāties Rīgas mediju un Dizaina tehnikumā. Paldies  skolas administrācijai un klašu audzinātājiem par atbalstu.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības skolotājs Juris Alps

majturibas_olimpiade

Priekšplānā Regnārs Maurags