Aloja

Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru

Smaidoša, enerģiska, atvērta, pozitīvisma pārpilna, šāds pirmais iespaids  ikvienam klātesošajam palika satiekoties ar autori Lindu Nemieru. Autori, kas ar Alojas Ausekļa vidusskolas vecāko klašu skolēniem 20.aprīļa priekšpusdienā sarunājās par literatūru, lasīšanu, rakstniecību, ceļošanu un arī par izglītošanos.

 

Divas lietas uzsvēra autore, bez kurām viņas dzīve nav iedomājama – grāmatas un ceļošana. Jau kopš septiņu gadu vecuma gandrīz ikvienai izlasītajai grāmatai tika rakstīti turpinājumi, jo vienkārši negribējās, lai grāmata beidzas. Pie saviem mīļākajiem rakstniekiem autore pieskaita Džeku Londonu un Džeraldu Darelu, kas nenoliedzamu iespaidu atstājuši ar precīzajiem dabas aprakstiem un spēju iejusties varoņu ādā.

 

Pirmo stāstu autore uzrakstījusi 11 gadu vecumā, kuru nosūtīja laikrakstam Rīgas Balss. To publicēja. Rakstniecību autore sauc par savu bērnības sapni, kuru piepildīja desmit gadus pēc tam, kad bija darbojusies mārketinga jomā. Autores izglītība saistīta ar biznesa vadību, un arī ģimnāziju bija beigusi, kas specializējusies padziļinātā matemātikas apgūšanā. “Es rakstu, kā skolā mācīja rakstīt sacerējumus literatūras stundās, ar ievadu, iztirzājumu un nobeigumu. Man ir plāns – skelets -, ko uzrakstu un pēc tam apaudzēju ar miesu. Skeleta radīšanā izpaužas mana matemātiskā domāšana, bet miesas veidošanā – radošā”, teica autore.

 

Kā pamudinājums pievērsties rakstniecībai autorei kalpojuši divi ceļojumi – “Vilcenes stāsts” ideja tapusi brauciena laikā uz Horvātiju, kuras skaistā, kalnainā daba jūras krastā šķita īstena fantāzijas pasaule. Bet “Lidojums” aizsācies Nāves ielejā ASV.

 

Pie lasītājiem jau nonākusi virkne autores fantāzijas žanra grāmatu “Vilcenes stāsts (2010), “Septiņi” (2011), “Kaķa lāsts” (2012), “Vilcenes stāsts” turpinājums “Lidojums” (2013), “Kaķis maisā” (2015), “Sofijas noslēpums” (2016), “Kaķa koncerts” (2017).  Kaut arī autore vienmēr intervijās sakot, ka nekad nerakstīs mazajiem lasītājiem, 2016. gada nogalē iznākusi grāmata mazajiem “Pūča un Pinčijas gaisa pils”.

 

Autore uzsvēra, ka vēlas, lai lasītājs šīs grāmatas lasa ar prieka pieskaņu, lai lasot šīs grāmatas, izklaidējas un bauda patīkamas emocijas, jo ikdienas dzīve tāpat ir pilna ar nopietnām lietām, ar kurām jātiek galā.

 

Patīkamas emocijas autorei izraisīja muzikālais sveiciens, dziesma “Krāsaini sapņi”, kuru izpildīja Larisa, Amanda, Adriana, pie klavierēm Arta. Paldies meitenēm! Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Ilonai Vītolai par kopīgo un interesanto literatūras stundu!

Tikšanās noritēja VKKF atbalstītā projekta “Literāras sarunas ar jauniešiem Alojā” ietvaros.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

S.Frīdenfeldes foto

titulbilde