Alojas administrācija

Izsludināta Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 4. kārta

gantu_afisa-001Alojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” 4. kārtu. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja) no 8. maija līdz 12. jūnija plkst. 17:00

 

Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību. Pretendents nevar būt īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

KONKURSA PIETEIKUMS

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

  • Mājaslapā www.aloja.lv, www.sala.lv
  • Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē
  • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē
  • Braslavas pagasta pārvaldē

 

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel. 25749131, e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv

 

Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:

  • aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa;
  • plānotā komersanta kompetences un dzīves un darba apraksts  – CV;
  • aizpildītas komercdarbības projekta apraksta  finanšu prognožu lapas un naudas plūsma;
  • nodomu protokols par lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbības projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par komercdarbības projekta īstenošanas vietu.