Alojas administrācija

Skolēni arvien aktīvāk iesaistās vides saudzēšanā

10.maijā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā pulcējās vairāk nekā 150 skolēni un pedagogi, lai kopā atzīmētu SIA “ZAAO” (ZAAO) vides projekta noslēgumu un darbotos tehniski radošajās darbnīcās kopā ar SIA “Aspired”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 65 izglītības iestādes un godināti radošākie un aktīvākie konkursu dalībnieki un laureāti.

 

2016./2017. mācību gadā projekta 4 konkursos piedalījās 131 izglītības iestāde no ZAAO darbības reģiona. Bērni un jaunieši veica dabas izpēti, veidoja herbārijus, gleznas, dabas maketus, filmēja pamācošus video, meklēja atbildes uz mēneša jautājumiem un vāca PET pudeles un makulatūru.

 

Īpaši jāatzīmē otrreizējo materiālu vākšanas akcijas “Dabai labu darīt” rezultāti, jo šogad izglītības iestādēm izdevies savākt rekordlielus apjomus – 336 tonnas makulatūras un 398 kubikmetrus PET pudeļu. Kopā akcijā iesaistījušās 93 izglītības iestādes – 28 pirmsskolas izglītības iestādes un grupas un 65 skolas. Akcija noritējusi sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu. Salīdzinājumā ar pagājušā gada apjomiem – šogad savākts par 46 t makulatūras vairāk un izglābti 322 koki vairāk. Savukārt PET pudeles – par 58 m3 vairāk.

 

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktora vietniece Laura Berga: “Ar patiesu gandarījumu varam vērot ZAAO projekta “Cilvēks vidē” izaugsmi, kas ar katru gadu iesaista arvien vairāk un vairāk dalībnieku. Nav šaubu, ka jaunā paaudze jau skolas solā būs ieguvusi lielisku praksi šķirojot atkritumus un patiesībā savākto vairs neuztverot kā atkritumus, bet gan kā vērtīgus resursus. Latvijas Zaļais punkts ar prieku atbalsta un atbalstīs šo ideju –  stāstīt par vides saudzēšanu un jau tagad ZAAO pamatoti var lepoties ar savu ieguldījumu vides izglītībā un šķirošanas iespēju radīšanā!””.

 

Balvas konkursos – dāvanu kartes izzinošām ekskursijām un kancelejas preču iegādei, blociņi, džinsa somiņas un mācību materiālus, kurus darinājis džinsa pārstrādes uzņēmums, attīstošās spēles, kā arī grāmatas par dabu, konkursu laureāti saņēma no ZAAO, AS “Latvijas Zaļais punkts”, kā arī no vairākām pašvaldībām, kuras sarūpējušas simpātiju balvas savu novadu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Balvu fonds pārsniedz 7000 eiro.

 

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau no savas darbības pirmsākumiem realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides kvalitātes uzlabošanā.

 

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu iesaistīšanā dažādās aktivitātēs, aktualizējot dabas resursu saudzēšanas jautājumus!

 

Suminātie konkursu laureāti:

“Mēs, mazie dabā” (63 darbi, 38 PII)

Salacgrīvas novada PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, “Rūķīšu” grupa

Amatas novada Nītaures vidusskolas pirmsskolas grupa “Sprīdītis”

Veicināšanas balva – Amatas novada Nītaures vidusskolas pirmsskolas grupa “Zīļuks”

 

Mēneša jautājums

Oktobra uzvarētāji:

 • Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 4.klases skolniece Ieva Cine;
 • Pārgaujas novada Straupes pamatskolas 6.klases skolniece Madara Elza Rudzīte.

Novembra uzvarētāji:

 • Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskolas 1.klases skolnieks Modris Brīdiņš;
 • Limbažu novada Limbažu sākumskolas 1a. Klases skolniece Kristīne Martinsone;

Decembra uzvarētāji:

 • Kocēnu novads Rubenes pamatskolas 1.klases skolniece Elizabete Šīrante;
 • Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 2.klases skolnieks Kārlis Marks Konoščenoks;

  Janvāra uzvarētāji:

 • Balvu novada Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 5.klases skolniece Kate Līcīte;
 • Amatas novada Nītaures vidusskolas 9.klases skolnieks Krists Lemešonoks;

Februāra uzvarētāji:

 • Valmieras sākumskolas 2a.klases skolniece Keita Krista Ose;
 • Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas 9.klases skolniece Anete Dzene;

Marta uzvarētāji:

 • Limbažu novada Katvaru internātpamatskolas 9c. klases skolnieks Guntis Ķikulis;
 • Smiltenes novada Launkalnes sākumskolas 4.klases skolnieks Artūrs Nils Namnieks;

Aprīļa uzvarētāji:

 • Naukšēnu novada vidusskolas 7.klases skolnieks Rūdolfs Gailis;
 • Saulkrastu novada Saulkrastu vidusskolas 3.a klases skolnieks Kaspars Auseklis.

 

“Mēs, lielie, dabā” (19 darbi, 17 skolas)

1.-3.klases kategorijā

Apes novada Dāvja Ozoliņa vidusskola, 3.klase

Veicināšanas balva – Rugāju novada vidusskola, 1.klase

4.-5.klases kategorijā

Limbažu novada Limbažu sākumskola, 4.klase

Veicināšanas balva – Alojas novada Ozolmuižas pamatskolas vides pulciņš, 4.klase

6.-9.klases kategorijā

Rūjienas novada Rūjienas vidusskola, 6b.klase

Veicināšanas balva Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskola, 7.un 8.klase

 

Video “Mana ekoskola”

Balvu novads Bērzpils vidusskola, video autori Alise Žeikare, Brigita Birkova, Matīss Rižais.

 

“Dabai labu darīt”

Pirmsskolas izglītības iestādes

Lielākais savāktais apjoms:

1.Valkas novada Valkas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” – 8,25 t makulatūras un 2m3 PET pudeļu;

2.Kocēnu novada Kocēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” – 8,2 t makulatūras;

3.Priekuļu novada Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde – 5,15 t makulatūras un 16 m3 PET pudeļu.

 

Lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.Alojas novada Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa “Taurenīši” – 20 izglītojamie, 3,7 t makulatūras;

2.Alojas novada Ozolmuižas pirmsskolas izglītības grupa – 13 izglītojamie, 1 t makulatūras un 5 m3 PET pudeļu;

3.Alojas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” – 50 izglītojamie, 2,5 t makulatūras un 2 m3 PET pudeļu.

 

Skolas

Lielākais savāktais apjoms:

1.Valmieras pilsētas Valmieras Viestura vidusskola – 32,33 t makulatūras;

2.Smiltenes novada Smiltenes vidusskola – 30,82 t makulatūras un 22m3 PET pudeļu;

3.Apes novada Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola – 24,93 t makulatūras un 25m3 PET pudeļu.

 

Lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:

1.Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskola – 48 izglītojamie, 6,7 t makulatūras un 35 m3 PET pudeļu.

2.Apes novada Trapenes pamatskola – 50 izglītojamie, 5,5 t makulatūras;

3.Smiltenes novada Variņu pamatskola – 55 izglītojamie, 5 t makulatūras un 2m3 PET pudeļu.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Legzdiņa

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste