Aloja

Alojā Absolventu dārzu papildina ar jaunu stādījumu

Turpinot skolas tradīciju, Absolventu dārza veidošanā, šī gada Alojas Mūzikas un mākslas skolas absolventi  un vecāki skolai dāvināja košumkrūmiņu. 1.jūnijā, klātesot skolas direktorei, skolotājiem un saimnieciskajiem darbiniekiem absolvente Rūta Kaļva ar mammu Ingu Kaļvu pie skolas iestādīja krūmiņu, vēlot tam kupli augt un krāšni ziedēt!

Paldies!

Laila Ulmane, Alojas Mms direktore

Andreja Sņeško foto