Alojas administrācija

Aptauja par izmaiņām sabiedriskā transporta kustību maršrutos

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” veic iedzīvotāju aptauju par nepieciešamajām izmaiņām sabiedriskā transporta kustību maršrutos. Ierosinājumus un ieteikumus brīvā formā iesniegt Alojas novada domē līdz 2017.gada 15. jūnijam. Iesniegumu iesniegt personīgi vai nosūtīt elektroniski dome@aloja.lv