Alojas administrācija

Notiks seminārs “Meža zinātniskā monitoringa aktualitātes Latvijā”

silavaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” organizē semināru – Latvijas meža zināšanu dienu “Meža zinātniskā monitoringa aktualitātes Latvijā”, kas notiks 2017. gada 21. jūnijā no plkst. 10:00–14:00.

 

Semināra darba kārtībā sekojoši ziņojumi:

  • Meža resursu stāvoklis valstī – meža resursu monitoringa III cikla 3 gadu rezultāti / Dr. Jurģis Jansons, LVMI Silava
  • I līmeņa meža veselības stāvokļa monitorings / Mg. Uldis Zvirbulis, LVMI Silava
  • II līmeņa meža veselības stāvokļa monitoringa attīstība Latvijā / Dr. Andis Lazdiņš, LVMI Silava
  • Mežsaimniecības un vides mijiedarbības monitorings modeļteritorijās / Dr. Zane Lībiete, LVMI Silava
  • Meža kaitēkļu zinātniskā monitoringa rezultāti 2015. gadā / Dr. Agnis Šmits, LVMI Silava
  • Zinātniskais monitorings pārnadžu bojājumu ietekmei uz meža atjaunošanos / Dr. Jānis Ozoliņš, LVMI Silava
  • Sakņu trupe Latvijas mežos – jaunākās zināšanas un atziņas / Dr. Tālis Gaitnieks, LVMI Silava
  • Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa metodikas koncepcija / Mg. Jānis Donis, LVMI Silava

 

Aicinām institūciju pārstāvjus un citus interesentus līdz 19. jūnija plkst. 24:00 reģistrēties dalībai, nosūtot e-pastu LVMI Silava Informācijas centram (adrese info@silava.lv).