Alojas administrācija

Tikšanās ar Rimantu Ziedoni Staiceles bibliotēkā

Staiceles pilsētas bibliotēkā VKKF finansētā projekta “Dokumentālās prozas kaleidoskops” ietvaros viesojās rakstnieks, dzejnieks, Latvijas apceļotājs Rimants Ziedonis. Rakstnieks, kurš raksta ne tikai daiļliteratūru, bet nopietni pievērsies dokumentālai prozai – dokumentē Latviju.  Kā pats autors norāda, tad dokumentālo prozu izvēlējies sava rakstura dēļ: “ Man patīk pārvietoties. Vienu nedēļu vēl varu nosēdēt pie rakstāmgalda, bet pēc tam man vajag atkal kādu loku un kādu cilpu izmest.” Par savu dēla pienākumu Rimants Ziedonis uzskatīja pabeigt divas grāmatas, kuras bija iesācis tēvs, Imants Ziedonis. Grāmatu pabeigšanu viņš salīdzināja ar malkas kaudzes skaldīšanu. Ja tēvs vairs nejaudā saskaldīt, tad dēlam ir pienākums to pabeigt. Tā bija ar grāmatām “Leišmalīte” un “Mežu zemē Latvijā”.

 

Aptaujājot pašvaldības, izkristalizējušies dokumentālie personāži grāmatai “Paradoksālā Latvija”. Grāmata, kurā ar atraktīviem stāstiem rakstnieks centies parādīt personības, kurām ikdienā sabiedriskie standarti nav tik ļoti svarīgi. Rimants Ziedonis atcerējās kā veidojās kontakts un saruna ar šiem cilvēkiem un, ka visnerunīgākie – bijuši zvejnieki, kuriem rakstnieks veltījis dokumentālo stāstu grāmatu “Jūras zemē Latvijā”.

 

Atskatoties uz grāmatas “Austrumu robeža” tapšanu, Rimants Ziedonis bija atvedis līdzi foto prezentāciju par visu redzēto uz mūsu valsts austrumu robežas. Prezentācija vizuāli paspilgtināja rakstnieka stāstīto un deva priekšstatu par robežu no punkta, kur sastopas Latvija, Lietuva, Baltkrievija uz ziemeļiem līdz punktam, kur saiet kopā Latvija, Igaunija, Krievija.  

 

Noslēgumā, jautājot par dzīvi “tēva ēnā”, Rimants viennozīmīgi atbildēja :“Cik cilvēku, tik viedokļu. Draugi priecājas par viņa sasniegumiem literatūrā, nedraugi uzskata, ka to viņš sasniedzis tikai tāpēc, ka ir Imanta Ziedoņa dēls”.

 

Paldies Rimantam Ziedonim par sirsnīgo tikšanos un izsmeļošo stāstījumu!

Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša