Aloja

Pagarināta pieteikšanās konkursam “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”

Līdz 7. jūlijam Alojas novada dome aicina pieteikt dalībniekus konkursam “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”. Konkursā plānots izvērtēt novada iedzīvotāju ieguldījumu teritoriju sakopšanā, apzaļumošanā, labiekārtošanā un saimnieciskajā attīstībā. Tāpat iecerēts, ka konkurss veicinās izpratni par dabas skaistumu, izkops gaumi, izdomu un rosinās citus pārņemt labo pieredzi teritoriju sakopšanā.

 

Objektu vērtēšana noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā noteiks labāko pilsētas un pagasta objektu attiecīgajā nominācijā. Savukārt otrajā kārtā izvērtēs visa novada pirmās kārtas labākos objektus, nosakot uzvarētāju. 

 

Aicinām pieteikt pretendentus šādās nominācijās:

  • zemnieku saimniecības, lauku sētas;
  • individuālās dzīvojamās mājas (ar apbūves zemes gabalu);
  • daudzdzīvokļu mājas;
  • iestādes, uzņēmumi, sabiedrības;
  • sabiedriskās atpūtas vietas, peldvietas.

 

Nolikums

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko