Aloja

Jauno Dabas reindžeru pasākums kempingā „Milleros”

Vasaras brīvlaikā skolēni var nodoties dažādām radošām aktivitātēm, piedalīties bērnu nometnēs un vides aktivitātēs. Viens no tādiem pasākumiem norisinājās 6. un 7. jūlijā Salacgrīvas novada kempingā „Milleros”, ko organizēja Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” finansiālu atbalstu.

 

Pasākuma dalībnieki bija jaunie dabas reindžeri no Ķemeru Nacionālā parka, Gaujas Nacionālā parka, interesentu grupas no K. Baumaņa Viļķenes pamatskolas un no Alojas Ausekļa vidusskolas.

 

Pasākuma ievadā notika darbs aizsargājamajā biotopā „Karateri”. Šajā grants karjerā dzīvo Latvijā un Eiropā ļoti reti sastopamie smilšu krupji. Viņu izdzīvošanai un sugas pastāvēšanai nepieciešama mitra, smilšaina un klaja teritorija. Jauno dabas reindžeru un dabas draugu uzdevums bija atbrīvot šo teritoriju no saaugušajiem kārklu un alkšņu krūmiem. Darba laikā iepazināmies arī ar aizsargājamiem augiem, kuri aug šajā grants karjerā.

 

Pievakarē, pēc atgriešanās kempingā, pasākuma dalībnieki devās pētīt jūras piekrastē esošos iežus zinošā speciālista, petroglifu pētnieka Andra Grīnberga vadībā. Jaunajiem dabas reindžeriem iegūtās praktiskās zināšanas par iežiem lieti noderēs turpmākajā dzīvē.

 

Vakarā, sēžot pie ugunskura, skolēni no Ķemeru Nacionālā parka un Gaujas Nacionālā parka teatralizētu uzvedumu veidā iepazīstināja klātesošos ar dabas reindžeru kustību Latvijā un Eiropā.

 

Šī lieliskā pasākuma otrā diena sākās ar orientēšanos kāpu joslā, interaktīvajām vides spēlēm jūras piekrastē un zināšanu ieguvi par smilšu kāpu veidošanos. Nodarbības vadīja erudītā Ziemeļvidzemes Dabas informācijas centra vadītāja un skolotāja Inta Soma.

 

Pēcpusdienā devāmies uz Ziemeļvidzemes Dabas informācijas centru, kur I. Somas vadībā norisinājās interaktīvas nodarbības par aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt arī ar interaktīvajām spēlēm bagāto izstādi „Lasis godā celts”.

 

Paldies pasākuma rīkotājām no Dabas aizsardzības pārvades Ķemeru un Gaujas nacionālajiem parkiem Andai un Baibai, kā arī Ziemeļvidzemes Dabas informācijas centra vadītājai Intai Somai par lielisko pasākumu! Paldies skolotājām no K. Baumaņa Viļķenes pamatskolas Ilvai un Ilzei! Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas direktorei Inesei Mētriņai par atbalstu dalībai pasākumā!

 

Aloja Ausekļa vidusskolas mājturības, mājsaimniecības skolotājs Juris Alps