Aloja

Aicina Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus sagatavot un iesniegt inovāciju un pētniecības projektu pieteikumus

viaaValsts izglītības attīstības aģentūras programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālais kontaktpunkts aicina uzņēmējus iesniegt projekta pieteikumus programmas rudens uzsaukumā aktivitātē “Mazo un vidējo uzņēmumu instruments”

 

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Nacionālais kontaktpunkts aicina Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus sagatavot un iesniegt inovāciju un pētniecības projektu pieteikumus 2017. gada rudenī.

Projektu iesniegšana ir atvērta gan projektu uzsaukumu 1. fāzes pieteikumiem, kā arī 2.fāzes pieteikumiem. Pirmās fāzes projektu ir paredzēti izpētes un priekš-izpētes nodrošināšana, savukārt otrās fāzes projekti ir paredzēti, lai praktiski ieviestu inovatīvās idejas.

 

Programmas “Apvārsnis 2020”  aktivitātes “Mazo un vidējo uzņēmumu instruments” ietvaros atbalsta intensitāte ir 70%, un projekta ieviesējiem ir jānodrošina 30% līdzfinansējums.

 

Pirmās un otrās fāzes pieteikumus var iesniegt kā mono pieteikumu vai bez citu partneru līdzdalības, kā arī projektu partnerībās, piesaistot citus sadarbības partnerus.

 

Pirmās fāzes projektu mērķis ir nodrošināt pilotpētījumus par inovatīvu ideju ieviešanu, piemēram, koncepcijas izveidei vai biznesa plāna izstrādei jaunam vai uzlabotam produktam. Pirmā fāze ļauj uzņēmējiem sagatavoties pieteikuma otrajai fāzei.

 

Uzņēmumi iesniedz projekta pieteikumu un pretendē uz 50 000 EUR fiksēto grantu, kas sastāda 70% no kopējām atbalstāmām izmaksām, tāpēc maksimālā atbalstāmā projekta kopējā budžeta summa ir 71 429EUR. Pirmās fāzes projektu kopējās attiecināmās izmaksas veido visas pamatotās nepieciešamās darbības, lai ieviestu šo projektu.

 

Savukārt, otrās fāzes projekti ir paredzēti, lai praktiski ieviestu inovatīvas idejas (piemēram, prototipēšana, testēšana, demonstrēšana, liela apjoma produktu validācija un ieviešana tirgū), kas balstās uz pierādītu biznesa plānu, izstrādātu pirmajā fāzē, vai ar citu līdzekļu palīdzību. Otrās fāzes projekta attiecināmās izmaksas ir tiešās personāla izmaksas, ārpakalpojumi, ceļa izdevumi, aprīkojuma izmaksas.

 

Tuvākais projektu iesniegšanas termiņš tiešsaistē ir 2017.gada 6.septembris (1.fāzes projektu pieteikumiem), kuram sekos uzsaukuma noslēgšanās 18.oktobrī (2.fāzes projektu pieteikumiem) un 8.novembrī (1.fāzes projektu pieteikumiem).

 

Plašāka informācija pieejama angļu valodā Eiropas Komisijas vietnē .

 

Aicinām uzņēmējus izmantot Eiropas Savienības iespējas, kā arī savlaicīgi konsultēties ar programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālo kontaktpunktu.

 

Kontaktinformācija:

Iveta Cīrule, Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts

Epasts: iveta.cirule@viaa.gov.lv, tālr. 67359072