Aloja

Ar projekta palīdzību veicinās iedzīvotāju pievēršanos veselīgam dzīvesveidam

NA_ES

Alojas novada dome jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un turpināšanu Alojas novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot veselības veicināšanu un slimību profilaksi vietēja mēroga pasākumus. Projekts un tajā plānotās darbības ir vērstas uz slimību, īpaši sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko saslimšanu profilaksi, kā arī uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši pievēršot uzmanību fizisko aktivitāšu veicināšanai, veselīga uztura lietošanas veicināšanai, atkarību mazināšanai, garīgās veselības veicināšanai un reproduktīvās veselības veicināšanai. Projektā plānotās darbības iecerēts īstenot ne tikai novada centrā, bet arī pagastu centros un ciematos, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem.

 

Projektā plānotas šādas aktivitātes un pasākumi:

 • peldētapmācību organizēšana novada 3. klašu skolēniem (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
 • nodarbības baseinā ar fizioterapeita atbalstu iedzīvotājiem ar invaliditāti un iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma (atbildīgais koordinators Sociālā dienesta vadītāja Vita Romanovska);
 • izglītojošu lekciju organizēšana ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku piedalīšanos par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu un garīgo veselību un psiholoģiju (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone);
 • lekciju un diskusiju organizēšana novada izglītības iestādēs par atkarībām, to veidošanos, sevis pasargāšanu u.t.ml. (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
 • izglītojošu lekciju organizēšana izglītības iestādēs vecākiem un neformālās izglītības nodarbības skolēniem par seksuālās izglītības jautājumiem, nodoršinot profesionālu veselības speciālistu piedalīšanos (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
 • “Veselības dienu” organizēšana Alojā un Staicelē. 2017. gada tēma – vīriešu veselība un prostatas vēža profilakse (atbildīgais koordinators SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle Gunta Kundrāte);
 • sporta dienu “Kustību prieks” organizēšana – Alojas, Staiceles, Brīvzemnieku un Braslavas pagastā un atsevišķa sporta diena visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
 • nūjošanas apmācību, nūjošanas pārgājienu un sacensību organizēšana Alojas apkārtnē un Puikules apkārtnē, 20 nūju komplektu iegāde (atbildīgais koordinators Puikules kopienas centra “Puikules muiža” vadītāja Vivita Vītiņa);
 • velo maršrutu izstrādāšana sadarbībā ar Alojas novada Tūrisma informācijas centru, velobraucienu un velo sacensību organizēšana senioriem, pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem (atbildīgais koordinators Alojas novada domes Dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa);
 • “Stipro skrējiena” organizēšana Staicelē (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
 • distanču slēpošanas pasākumu un Ziemas olimpiādes organizēšana, 30 distanču slēpju komplektu iegāde (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
 • praktiskās grupu nodarbības fizioterapeita vadībā iedzīvotājiem ar invaliditāti un iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma Aprūpes namā “Urga”, “Alojas veselības aprūpes centrā” un Rekreācijas centrā “Vīķi” (atbildīgais koordinators SIA “Aprūpes nams “Urga”” direktore Sandra Fiļipova);
 • vingrošanas nodarbību organizēšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs (atbildīgais koordinators Alojas PII “Auseklītis” vadītājas pienākumu izpildītāja Daina Mūrniece);
 • vingrošanas nodarbību organizēšana novada iedzīvotājiem Alojā, Staicelē, Ungurpilī, Vilzēnos, Puikulē un Ozolmuižā (atbildīgais koordinators Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale);
 • nodarbību organizēšana par veselīga uztura nozīmi Puikules muižā un uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone);
 • lekciju “Aptieka savā pagalmā” organizēšana novada pagastos (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone).

 

Pašlaik notiek darbs pie projekta iepirkumu plāna, iepirkumu un cenu aptauju dokumentācijas sagatavošanas aktivitāšu īstenošanai. Projekta aktivitāšu īstenošanu ir plānots uzsākt šī gada rudenī. Projekta īstenošanas termiņš ir 32 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

 

Projekta kopējās izmaksas – 63 049,00 EUR.

Projekta attiecināmās izmaksas – 63 049,00 EUR, no tām:

 • ESF finansējums 85% – 53 591,65 EUR,
 • Valsts budžeta finansējums 15% – 9457,35 EUR.

 

Sagatavoja Marika Kamale, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja