Alojas administrācija

Novada pedagogi ikgadējā konferencē sagatavojās jaunajam mācību gadam

30.augustā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA pulcējās novada izglītības iestāžu pedagogi, lai, kā ik gadu ierasts, konferences laikā kopīgi atskatītos uz aizvadīto mācību gadu, uzzinātu dažādas aktualitātes izglītībā un gūtu pozitīvas emocijas, kas noskaņo jaunajam darba cēlienam.

 

Tikšanās ievadā klātesošos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo un izpilddirektors Ivars Ķiksis. Pēc tam pasākuma vadītāja, novada izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale aicināja sveikt jaunos kolēģus, kas pievienojušies izglītības darbinieku kolektīvam pašvaldības administrācijā. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītājas pienākumu izpildītāju kļuvusi Daina Mūrniece, Staiceles vidusskolā par direktora vietnieci izglītības jomā sāks strādāt Ausma Kalniņa, savukārt Alojas novada sporta skolā par direktora vietnieci darbu uzsākusi Rūta Stumpe.

 

Šajā gadā novada uzņēmēji izsludināja konkursu novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem nominācijā „Sirds skolotājs”. Tika saņemti divi pieteikumi, kurus izvērtēja konkursa žūrija piecu cilvēku sastāvā. Tās lēmumu konferences laikā paziņoja Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētaja Inga Možvillo. Uzņēmēju sarūpēto balvu – 1000 eiro – saņēma Ozolmuižas pamatskolas latviešu valodas, literatūras un krievu valodas skolotāja Ludmila Vējiņa. Pieteikumā, kurā viņa tika izvirzīta šī titula saņemšanai, kolēģi bija rakstījuši: – Skolotājs. Tā nav tikai profesija, ieraksts diplomā. Tas ir dzīves veids, šo vārdu visgaišākajā izpratnē. Par skolotāju kļūst, visu mūžu mācot un mācoties. Ir ļoti liela veiksme tiem, kuri savā dzīvē satiek skolotāju, no kura mācīties zināt, saprast un dzīvot.

 

Pēcāk I.Kapmale norādīja, ka pateicoties šādiem izciliem skolotājiem, daļa viņu audzēkņu arī izvēlas kļūt par pedagogiem. Tā, pēc augstskolas absolvēšanas, novada skolotāju saimei šajā mācību gadā pievienosies vairāki jaunie kolēģi. Alojas Ausekļa vidusskolā par sākumskolas skolotāju strādās Elīza Karlsone, bet fiziku mācīs Rūta Bārda. Īpašs prieks, ka abas jaunās speciālistes ir tieši šīs skolas absolventes. Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvam pievienosies arī logopēde Anete Noriņa, bet Staiceles vidusskolā šo darbu veiks Sandra Pūcīte. Īpašu atzinību saņēma Anna Majore, Kitija Pašina, Valters Roļskijs, Sandija Eglīte un Marika Škestere, jo šie jaunieši pierāda savu apņēmību, gūstot darba pieredzi skolā reizē ar studijām augstskolā.

 

Pēc šiem svinīgajiem mirkļiem sekoja izglītības iestāžu radošās prezentācijas par aizvadīto mācību gadu un iecerēm jaunajam, tāpat arī I.Kapmales sagatavotā prezentācija par aktualitātēm izglītībā un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājas Edītes Kaimiņas uzruna. 

 

Konferences noslēgumā visus priecēja psiholoģes Ivetas Aunītes iedvesmojošā lekcija, kā arī skaisti muzikāli priekšnesumi ģitārspēles skolotāja un komponista Aleksandra Jasjukeviča un novadnieču Antras un Vēsmas Ozolu izpildījumā.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto