Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 20. septembrī plkst. 15:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

Darba kārtība:

1. Par ieceri Alojas novada domei iestāties kādā no Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” prezentācija – Mārcis Saklaurs, Ziemeļu mežsaimniecības reģions;

2. Par ceļa greiderēšanas kvalitāti Braslavas pagastā un izvēlētās firmas attieksmi – SIA “DK Apsītes” īpašnieks Dainis Kreišmanis;

3. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

4. Citi jautājumi:

  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv