Aloja

Sākušās mācības Alojas Ausekļa vidusskolā

Neskatoties uz dienas pelēcību, prieks un griba atkal pulcējusi skolēnus, skolotājus un vecākus Alojas Ausekļa vidusskolā. Šogad mācības uzsāk 261 skolēns no 1.-12.klasei. Esam stipri, jo pirmajā klasē mācības sāk 27 skolēni (audzinātāja Līga Kokina), kā arī vidusskolu papildina 10. klase ar 12 skolēniem. Uz pirmsskolas grupām Puikulē dodas 32 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

 

Skolai spēku dos 46 skolotāji. No tiem darbu sāks astoņi jauni pedagoģiskie darbinieki. Lepojamies, ka savā skolā jau kā skolotāji atgriežas mūsu novada bijušie skolēni – Rūta Bārda (mācīs fiziku), Elīza Karlsone un Anna Majore (sākumskolas skolotājas), Valters Roļskijs (vadīs robotikas pulciņu) un Rūta Stumpe (trenēs mūsu volejbolistus). Darbu sāks arī jauna logopēde Anete Noriņa. Logopēds šogad būs pieejams vairāk. Skolēnus un vecākus konsultēs arī jauna psiholoģe Baiba Griščuka. Sadarbībā ar Staiceles vidusskolu sociālās zinības mācīs Tamāra Andrejeva. Pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma darbā atgriežas skolotājas Daina Šmite un Daiga Čable. Skolotāju kolektīvs ir stiprs. Kā prioritāte šajā mācību gadā izvirzīta mācību sasniegumu celšana gan ikdienā, gan pārbaudes darbos. Metodiskajās katedrās skolotāji tiekas, lai plānotu un pamazām ieviestu jauno mācību saturu, par ko tik daudz tiek runāts sabiedrībā. Skolotāji apmeklē kursus, vērtē citu pieredzi un ir gatavi pamazām ieviest jaunas mācību formas, metodes un pieejas.

 

Skola ir gatava jaunajam mācību gadam. Fizikā un ķīmijā iepirkts jauns aprīkojums, iekārtots dabaszinību kabinets sākumskolā. Sagatavots viss, lai iepirktu jaunus datorus datorklasei. Sagatavotas pirmās skices skolas pārbūves projektam. Lielās skolas remonts, kurš varētu sākties 2018. gada pavasarī, ir visas skolas šī gada mērķis un sapnis.

 

Lielu atbalstu arī šogad sniedz biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”- īpaši vadītāja Ineta Miezīte. Ar viņas neatlaidību un atbildību arī šogad pirmklasnieki dāvanā saņem skolas formas – vestes un t-kreklus ar skolas logo.

 

Papildus tam, biedrība skolai dāvina lielu un ļoti noderīgu dāvanu- grāmatu vākojamo iekārtu, ar kuras palīdzību iespējams apvākot jebkura lieluma grāmatas un darba burtnīcas. Par vākošanu skolēniem būs jāmaksā tikai puse no vāciņu izdevumiem- 0,40 eur, bet pārējo apmaksās biedrība. Iespējams arī citu skolu skolēniem izmantot šo pakalpojumu, tikai, tad viena vāciņa izmaksas būs 0,70 eur. Šis pakalpojumus palīdzēs ilgāk saglabāt mācību grāmatas.

 

Stipru šo jauno mācību gadu!  

 

Skolas administrācija