Alojas administrācija

Alojas bērnu rotaļu laukums papildināts ar jaunām aktivitātēm

Braslas projektiem

 

Septembra sākumā biedrība “Alojas novada attīstība” kopā ar Pepiju Garzeķi un novada ģimenēm priecājās par projekta “Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem” īstenošanu. Pasākuma laikā tika noskaidrots arī titula “Stiprākais tētis” īpašnieks, jo Tēva dienas priekšvakarā notika projekta atklāšanas pasākums. Tēviem bija jāmērojas spēkiem trīs disciplīnās – pievilkšanās, pietupienos un presītē. Trešo vietu ar 98 punktiem ieguva Jānis Sipko, otro vietu ar 116 punktiem – Igors Melbārdis, bet pirmais ar 120 punktiem  – Valdis Meiris.

 

Kad Pepija Garzeķe visus bija iesaistījusi dažādās rotaļās, pasākuma noslēgumā četras komandas cīnījās par jaunās brīvdabas spēles Ričuraču galveno balvu. Jautrā cīņā to ieguva Lilenblatu-Sipko ģimene. Līdz ar spēles ierīkošanu, par projekta līdzekļiem tika iegādāts un uzstādīts mīkstais segums zem rotaļu elementiem. Aktivitāšu piedāvājumu papildina arī jaunā līdzsvara taka. 

 

Biedrība no sirds pateicas ikvienam par sadarbību projekta īstenošanā -Alojas novada domei, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldei, SIA “Kroks R” Ijai Rudzītei, Vidzemes lauku partnerībai “Brasla”, SIA “Draugu dārzs” Alvim Bondaram, Haraldam Siktāram, Helmutam Bondaram, Gustam Roļskijam, SIA “AD Celtnieks” Didzim Dubram, SIA “KSIL”, Alojas Ausekļa vidusskolas direktorei Inesei Mētriņai un skolotājam Jurim Alpam, Salacgrīvas būvvaldes vadītājai Inetai Cīrulei. Paldies visiem, kuri bijāt atnākuši! Lai jauks un krāsains rudens!

 

Inga Mauriņa-Kaļva, biedrība “Alojas novada attīstība”

Foto: Liāna Lilenblate-Sipko