Aloja

Staiceles vidusskolas septembra notikumu apskats

1.septembra rīts Staicelē ausa mierīgs un silts, bet nedaudz apmācies, kā nobijies pirmklasnieks, kurš vēl nezina, kas viņu sagaida, skolas gaitas uzsākot. Taču nebaidies, pirmklasniek, jo, kā jebkuru Staiceles vidusskolas audzēkni, arī Tevi, mūsu kolektīvs ar prieku sagaidīs un rūpēsies, lai Tu skolā justos labi.

 

Staiceles vidusskolā mūsu pulkā šogad svinīgi uzņēmām 11 smaidīgus  pirmklasniekus, kuri, Vinnija Pūka (Inese Timermane) pavadīti, kopā ar vecākiem un klases audzinātāju Ingu Indriksoni, braši iesoļoja pa skolēnu ziedu un mīlestības izveidotu aleju.

 

Izjautājot pasākuma dalībniekus, Vinnijs Pūks uzzināja, ka burvīgākā un mīļākā skola pasaulē ir Staiceles vidusskola, kurā kopā ar  pirmskolas izglītojamajiem šogad mācības uzsāka 191 audzēknis.

 

Taču omulīgais lācēns un skolas kolektīvs sveica ne tikai skolēnus Zinību dienā, bet arī skolotājus. Īpaši tos, kuri mūsu brīnišķīgajam kolektīvam pievienojās šogad: direktores vietnieci izglītības jomā – Ausmu Kalniņu, latviešu valodas skolotājas – Andu Timermani un Silvu Jansoni, logopēdi Sandru Pūcīti. Vēlot veiksmīgu mācību gadu, apsveicējiem pievienojās Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo un Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko.

 

Pārsteigumu ikvienam svētku dalībniekam  Zinību dienā sagādāja 1.klases vecāki, izspēlējot tīģerēna (Vēsma Rīmane), sivēna (Inese Uibu), Kristofera Robina (Anda Timermane) un ēzelīša I-ā ( Maruta Vītola) piedzīvojumus skolā kopā ar Vinniju Pūku. Paldies viņām par to! Lai jaunajā mācību gadā mums visiem gribas mācīt, mācīties, zināt un izzināt!


Septembris Latvijā jau daudzus gadus ir dzejas mēnesis. Tie ir svētki  ne tikai dzejniekiem un dzejas mīļotājiem, bet arī tās lasītājiem un klausītājiem. Tā ir vērtība mūsu tautas kultūrā, mākslā, identitātē, jo dzejas dienās tiek skandēti vārdi, kuri uzrunā, stiprina, sargā un iedrošina.

 

Staiceles vidusskolas dzejas dienu pasākumā stipros vārdus skandēja gandrīz katrs, kurš vējainajā 14. septembra dienā skolas pagalmā pie K. Elsberga piemiņas akmens (starp klašu izveidotajām  rudenīgajām  ziedu kompozīcijām) piedalījās skolas  kopīgajā dzejas stundā, suminot gan K. Elsbergu, gan E. Veidenbaumu 150. gadskārtā, gan visus, kuri paši raksta daiļdarbus vai daudz lasa.

 

Dzejas lirisko vēstījumu aizsāka skolas direktore Sandra Brokāne. Turpinājumā tika dots vārds skolēniem, kas bija apvienojušies grupās no dažādām klasēm, un skandēja sev izvēlētu daiļdarbu, lai klausītāji nelielā konkursā varētu izvēlēties interesantāko un izteiksmīgāko.

 

Īpašs mirklis mūsu dzejas dienās bija dažu minūšu laikā kopīgi radīts dzejolis – katras grupas skolēni tam pievienoja vienu rindiņu.

 

Paldies Staiceles vsk. skolēnu  pašpārvaldes prezidentam Viesturam Titovam (7. klase) un Ievai Loretai Reidei (8. klase) par dzejiskā pasākuma vadīšanu!

 

[Not a valid template]

Maija Andersone,

Staiceles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā

Eināra Bērziņa foto