Alojas administrācija

Ungurpilī notiks LVMI Silava Meža programmas seminārs

Bez nosaukumaLatvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (LVMI “Silava) sadarbībā ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomi organizē semināru, 6. oktobrī plkst. 10:00 – 14:30, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils).

 

Semināra programma:

9.45 – 10.00 Ierašanās Ungurpilī, bibliotēkā “Sala” reģistrācija, kafija.

10.00 – 10.10 Semināra ievads. LVMI Silava Meža Programma 2017 – LVMI “Silava” Meža Programmas vadītājs Mg.Māris Liopa

10.10 – 12.00 Meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamība. Ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Meža novērtēšana, meža ekoloģija un tipoloģija. Meža audzēšanas ietekme uz meža nākotnes vērtību. LVMI “ Silava”  Dr.silv. Jurģis Jansons

12.00 – 12.15 Kafijas pauze

12.15 – 13.30 Biotopu kartēšana Latvijā. Dabas aizsardzība un sabiedrības interešu daudzveidība. Situācija Latvijā. Zviedrijas un kaimiņvalstu pieredze. Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs Mg.Māris Liopa

13.30 – 14.30 Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā. Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors Mg.Jānis Švirksts

 

Semināra programma

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25749131 (Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma), 25414008 (Māris Liopa, LMSP priekšsēdētājs, LVMI Silava Meža Programmas vadītājs)

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA