Alojas administrācija

Atbalsts MVU kopīga produkta vai pakalpojuma izstrādei

21766493_1577046485687716_4330316976841535508_nPartnerība: kopīga produkta vai pakalpojuma izstrādē jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas un vienam MVU no Igaunijas.

Maksimālais granta apjoms projektam: 500000 EUR.

Kopīgais pieejamais ERAF finansējums: aptuveni 6 miljoni EUR

Projektu konkurss: 2017. gada 5. oktobris – 14. decembris