Alojas administrācija

Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi vasaras plenērā

No 5.jūnija līdz 16.jūnijam Staiceles MMS Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi piedalījās vasara plenērā, tepat Staicelē.

Vasaras plenērs parasti notiek brīvā dabā, tādēļ uzdevumi ir pēc iespējas dažādāki un tiek izmantoti tādi materiāli ar kuriem ir ierobežota darbošanās skolas telpās. Šajā vasaras plenērā audzēkņi gatavoja: mandalas no dabas materiāliem , ūdens studijas „Karogu karjerā” un daudz citus dažāda veida un tehnikas darbus.