Aloja

V STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS „DAŽĀDĀ PASAULE” 2017.gada tēma „Nacionālās vērtības”

Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās V STARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ „DAŽĀDĀ PASAULE”.

 

Balvu Mākslas skola, NVO „Savi” , biedrība „Radošās Idejas”, organizē bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu datorgrafikā „Nacionālās vērtības” Katras valsts kultūru raksturo vērtības dažādās mākslas jomās, kuras veido ikviena valsts iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu savai valstij. Izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Vērtības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats. Lai bērni un jaunieši apzinātu vērtības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats, tiek organizēts vizuālās mākslas konkurss datorgrafikā, sekmējot bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un radot iespēju pilnveidot savas prasmes datorgrafikā.

 

Konkursam tika nosūtīto 8 darbi un 6 no tiem tika atzinīgi novērtēti.

Vecuma grupa 7-9 gadi,

1.vieta Alise Tiltiņa 9 gadi “Gada putns- Dzeltenā cielava”

Atzinība: Tomass Ģederts 8 gadi “Mani lauki Staicelē”

Pateicība: Samanta Jauga 9 gadi “Te ir mierīgi”

Vecuma grupa 10-12 gadi,

3.vieta Krista Brente 10 gadi “Sarkanās klintis pie manas Salacas”

Atzinība: Elvīra Īle 12 gadi “Mūžīgas vērtības”

pateicība: Līga Staģe 11 gadi “Stārķa lidojums pāri Likteņupei”