Aloja

Ozolmuižas ciemā izbūvētas publiskās dušas un labierīcības, rotaļu laukums papildināts ar jauniem sporta un atpūtas elementiem

5.oktobrī Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciemā ar Alojas novada domes un LEADER programmas atbalstu atklāja izbūvētās publiskās dušas, tualetes un mazgātavas telpu bijušajās arodskolas dienesta viesnīcas telpās.

Par projekta līdzekļiem tika uzstādīti arī divi āra trenažieri un bērnu rotaļu laukums papildināts ar jaunām groza šūpolēm. Izveidotie publiskie pakalpojumi un rotaļu laukums ir pieejams ikvienam iedzīvotājam.

Projekta mērķis bija pilnveidot vietējo infrastruktūru dažāda vecuma grupu izglītošanai, sporta, atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā.

Projekta atklāšanas pasākumā klāt bija arī Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Zīles” bērni un iestādes personāls, tāpat domes vadības pārstāvji un administrācijas darbinieki. Atklāšanas lente tika griezta divreiz – ēkā, kur izbūvētas dušas, labierīcības, mazgātuve un rotaļu laukumā, ko tagad papildina jauni sporta un atpūtas elementi.

Par jaunumiem vislielāko prieku izrādīja tieši vietējie bērni. Viņu sajūsma un neviltotais prieks, iemēģinot jaunās šūpoles un vingrošanas rīkus, bija dzirdams pat iztālēm. Ieguvums ir arī jaunās dušas telpas un labierīcības. Tās lieti noderēs ciema iedzīvotāju un bērnu aprūpes centra vajadzībām.

 

Projekta partneri:

  • Alojas novada dome
  • Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta Nr: 16-09-AL20-A019.2202-000004

Projekta nosaukums:

Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta, atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā

Izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas – 21 942,56 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas –  15 741,21 EUR, no tām:

–          ELFLA atbalsts 90% –  14 167,08 EUR,

–          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1574,13 EUR,

Projekta neattiecināmās izmaksas – 6201,35 EUR.

 

Sagatavoja

Liāna Lilenblate-Sipko, Marika Kamale

Liānas Lilenblates-Sipko foto

 [Not a valid template]