Alojas administrācija

Alojas novadā viesojās Mārupes pašvaldības delegācija

20. oktobrī Alojas novadu apmeklēja Mārupes pašvaldības delegācija, tostarp, domes vadības pārstāvji, administrācijas darbinieki, dažādu nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītāji. 

Rīts sākās ar domes priekšsēdētājas Daces Vilnes uzrunu un domes priekšsēdētājas vietnieka Māra Možvillo prezentāciju par Alojas novadu. Virtuāli iepazīstinājām ciemiņus ar renovētajām izglītības iestādēm, nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem, jaunuzcelto uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku “SALA”. Pēc prezentācijas alojieši un mārupieši neformālās sarunās dalījās pieredzē, pārrunāja dažādus darba jautājumus.

Vēlāk devāmies uz Staiceles vidusskolu. Tur mūs atraktīvi sagaidīja sākumskolas klašu brašākie dziedātāji. Skolas direktores Sandras Brokānes pavadīti, viesi izstaigāja gaišās un mājīgās skolas telpas. Ielūkojāmies arī Sporta profesionālās vidusskolas telpās, izstaigājām LFF Mācību un treniņu centra “Staicele” futbola kompleksu, tāpat Salacas upes krastā priecājāmies par krāšņo dabu. 

Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” vadītāja Indra Jaunzeme un tūrisma speciāliste Inese Timermane atbraukušos iepazīstināja ar Lielās ielas stāstu, pēc tam deva iespēju senākās Staiceles ielas apbūvi līdz par Staiceles papīrfabrikai vērot pašu acīm. Pēc garās pastaigas visi pulcējās vecajā muzeja ēkā, kur saimnieces cēla galdā gardo miežu putru. 

Atceļā no Staiceles iegriezāmies uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA”. Tur visus sagaidīja Alojas novada uzņēmēju-mājražotāju tirdziņš, tāpat viesi ar interesi izstaigāja jaunuzcelto ēku un noskatījās īsfilmu par to, kā centrs tapa,  ielūkojās tā atklāšanas pasākumā, kas norisinājās tieši pirms gada. 

Pēcpusdienā devāmies uz Vilzēniem, lai lūkotu PII “Auseklītis”, Vilzēnu bibliotēkas un pārvaldes telpas. Tālāk ceļš veda līdz Puikules muižai. Tur, tērpušās krāšņās muižnieču drānās, kuplo viesu pulku sagaidīja muižas vadītāja Vivita Vītiņa un Brīvzemnieku pagasta pārvaldniece Dace Tauriņa. Vivitas, Daces un jaunās gides Paulas vadībā ciemiņi iepazina Puikules muižas vēsturi, ielūkojās pagraba velvēs, bēniņos un citās telpās, kuras pamazām piedzīvo savu atdzimšanu. 

Mārupes kolēģu diena Alojas novadā noslēdzās ar Ozolmuižas pils apskati un atmiņām par brīnišķīgi pavadīto laiku mūsu mazajā Alojas novadā.

Saku lielu paldies visiem Alojas pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, kuri ar prieku iesaistījās vizītes organizēšanā un atsaucās aicinājumam sagaidīt viesos Mārupes kolēģus.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto