Alojas administrācija

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori Alojas Ausekļa vidusskolā

Vai mākslas darbi var atdzīvoties? Kā būtu, ja varētu iekāpt gleznās un doties piedzīvojumu un noslēpumu pilnajā pasaulē, kas atrodas otrpus gleznām? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem rakstniecei Luīzei Pastorei labprāt atbildēja ikviens klātesošais, kas 19.oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā bija atnācis uz tikšanos ar rakstnieci.

Rakstniece klātesošajiem uzdeva daudz interesantu un radošu jautājumu un atbildes arī saņēma gluži tādas pašas. Rakstniece rosināja bērniem pašiem darboties, radīt savus stāstus caur parādīto mākslas darbu. Vispirms stāstam bija jāpiemēro atbilstošs nosaukums. Tad jāuzraksta pirmais un pēdējais stāsta teikums, ar nosacījumu, lai pirmais teikums vilinātu šo stāstu sākt lasīt, taču pēdējais lai atstātu laba nobeiguma sajūtu.

Turpinājumā ikviens varēja iejusties mākslas detektīva lomā, rūpīgi izpildot astoņus krustvārdu mīklas uzdevumus un rezultātā piekļūstot “parolei”. Varbūt, ka lielākoties bērni uzdoto uzdevumu uztvēra kā spēli, jo nemaz tik viegli nebija iedziļināties uzdevumu aprakstos, vērīgi izpētīt gleznas un saskatīt tajās sīkās detaļas.

Lūk, arī šādā neierastā veidā var iegūt informāciju par ievērojamiem Latvijas gleznotājiem un viņu mākslas darbiem. Ikviens, kas izlasīs rakstnieces Luīzes Pastores piecas grāmatas “Pazudušais pērtiķis”, “Neredzamais cilvēks”, “Svešinieka atnākšana”, “Operācija Maska”, “Pēdējais ķēniņš” detektīvstāstu sērijā, varēs kļūt par īstiem mākslas detektīviem. Veiksmi lasīšanā!

Tikšanās noritēja Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā “Literāras sarunas ar jauniešiem Alojā”.

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto