Aloja

“Salas” pirmā jubileja – sirsnīga un pārsteigumiem bagāta

28.oktobrī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala” svinēja sava pirmā darbības gada svētkus jeb dzimšanas dienu. Kavēties atmiņās par aizvadītajā gadā piedzīvoto un gaišām domām raudzīties nākotnē bija ieradušies vairāk nekā 60 viesu – pašvaldības un sadarbības iestāžu pārstāvji, kā arī uzticamie apmeklētāji un interesenti, kas “Salu” apmeklēja pirmo reizi.

 

Pasākuma ievadā visus uzrunāja centra vadītāja Ieva Prauliņa. Viņa neslēpa gandarījumu par iespēju strādāt tik skaistā un sakoptā vidē, kurā var justies kā daļa no dabas, kas ēkai visapkārt. Vadītāja priecājās par iestādes plašajām iespējām, kas tiek piedāvātas gan ungurpiliešiem, gan ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Svarīgi, ka piedāvāto pakalpojumu klāts arī pilnvērtīgi izmantots, jo kopumā “Salu” aizvadītā gada laikā apmeklējuši aptuveni 2500 cilvēku vairāk nekā 6000 reižu. Tāpat viņa atzina, ka par spīti izaicinājumiem, ar kuriem ikviens saskaras, jaunu ceļu sākot, “Salai” ir izdevies spert drošus pirmos soļus attīstības virzienā.

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, uzrunājot sanākušos, teica: – Man patiess prieks, ka “Sala” nekad nav tukša. Tā vienmēr ir dzīvības pilna, jo visas tās lietas, kas pirms tam Ungurpilī nav varējušas notikt gadu desmitiem, tagad notiek šeit. Ir pagājis tikai pirmais gads, un tas iestādei nereti bijis arī šaubu un nedrošības pilns, bet katra darbības diena nes arvien lielāku skaidrību par nākotni.

 

Pēc priekšsēdētājas uzrunas I.Prauliņa prezentēja atskatu uz iestādes pirmo darbības gadu, kas ietvēra gan video no “Salas” atklāšanas dienas, gan dažādus statistikas datus un foto no pasākumiem, papildinātus ar atmiņu stāstiem. Prezentācijas laikā ar savu klātbūtni svinības pagodināja iestādes peldošās māsas – visas četras šobrīd ezerā esošās salas. To nesteidzīgais peldējums klātesošajos radīja neviltotu sajūsmu, jo līdz šim salas nekad nebija sevi atrādījušas publisku pasākumu laikā.

 

Pārsteigumus sagādāja arī sarīkojuma muzikālā daļa, jo tās izpildītājus “Salas” kolektīvs bija paturējis noslēpumā līdz pat pēdējam brīdim. Gan enerģiskus un humora pilnus, gan dvēseliskus priekšnesumus sniedza novada uzņēmēji Mārtiņš Elsiņš, Normunds Minalto un Laura Bitmane. Tādējādi simboliski tika parādīts, ka abas iestādes galvenās darbības jomas – uzņēmējdarbība un kultūra – veido lielisku kombināciju.

 

Pasākuma turpinājumā sirsnīgus sveicienus jubilārei veltīja AS “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla, Andrejs Hansons, kas pārstāvēja SIA “Aloja – Starkelsen”, “Salas” būvnieka SIA “Monum” pārstāvis Viktors Maceraļiks, saimniecības “Lielkalni” īpašnieks Dainis Paukšēns, Alojas Mūzikas un mākslas skola, Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo un Alojas novada deputāti Valdis Bārda, Baiba Siktāre un Valdis Možvillo.

 

Trešo pārsteigumu visiem sagādāja septiņi novada kulināri, kuri piedalījās konkursā ““Salas” jubilejas kūka”. Ieraugot konkursantus un viņu iespaidīgos veikumus, daudzi svētku viesi neslēpa izbrīnu. Dalībnieki bija sagādājušas ļoti skaistas, bet galvenais, garšīgas kūkas, tāpēc apmeklētājiem noteikt uzvarētāju bija patiesi sarežģīts uzdevums. Atzinības rakstus un pateicības balvas par dalību konkursā saņēma Antra Ozola, Līga Neļķe – Lelle, Anete Rulle, Rūta Laimdota Grīnberga, Ilona Krūmiņa un Rozīšu ģimene, taču uzvarētāja balvu un titulu “„Salas” jubilejas kūkas meistars” saņēma ungurpiliete Marianna Dārziņa.

 

Pēc gardā uzdevuma jubilejas viesus gaidīja vēl pēdējais aicinājums – uzrakstīt novēlējumu “Salai” pirmajā dzimšanas dienā. Vēlējumu lapiņas un tajās ierakstītās labās domas līdz ar baloniem tika palaistas debesīs, katram ciemiņam pie sevis paturot ticību, ka ikviena vēlēšanās piepildīsies. 

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto

[Not a valid template]