Alojas administrācija

Caurtekas remontdarbu dēļ slēgs autoceļa Matīši-Braslava posmu Matīši-Roma

Informējam, ka 13.novembrī no plkst.8 līdz 14.novembra plkst.17 uz autoceļa Matīši-Braslava (posmā Matīši-Roma) notiks ūdens noteces caurtekas rekonstrukcijas darbi. Darbu veicējs VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”. Atbildīgais par satiksmes drošību M.Ērglis t.26332642.