Aloja

Valsts svētku svinības PII “Auseklītis”

16. novembrī PII ”Auseklītis” Alojā un 17. novembrī  Vilzēnos bērni vienojās sirsnīgā koncertā Latvijai. Godinot Latviju 99. dzimšanas dienā, bērni un skolotājas svinīgi tērpušies ar saskanbaltsarkano lentīti pie krūtīm, dziedāja dziesmas, godinot karogu, novadus un, protams, neizpalika Latvijas vissvarīgākā dziesma – himna. Daudz laimes vēlējām, skaitot dzejoļus.

Visi kopā izveidojām Latvijai par godu karogu, kas rotā bērnudārzu telpas un priecē acis un sirdi pašiem veidotājiem. Pēc pasākuma visi kopīgi mielojāmies ar svētku kliņģeri.

PII “Auseklītis” vadītāja Daina Mūrniece