Aloja

Atzīmējot Latvijas 99. gadadienu, sumināja centīgus un darbīgus ļaudis

Latvijas 99. gadskārtas svinības pulcēja lielus un mazus dažādos pasākumos visā Latvijā un arī ārpus tās robežām. Alojas novadā svētkus atzīmēja katrā pagastā un pilsētās. Valdīja patriotiska noskaņa, skanēja koncerti un sirsnīga gaisotne.

 

17. novembra vakarā Alojā koncertā “Mīla un tango latviešu mūzikā” izskanēja Pētera Butāna, Romualda Jermaka, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula un citu autoru radītie skaņdarbi. Tos atskaņoja klaviermeistars Mārtiņš Zilberts, vijolnieks Gidons Grīnbergs, kontrabasists Viktors Veļičko, konferansjē meistars Māris Bezmers, kā arī akordeoniste Evita Dūra-Andersone un skaistās balss īpašniece, mecosoprāns Baiba Renerte. Klātesošos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Ar aplausiem sumināja konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” laureātu, 2. vietas ieguvēju nominācijā “Individuālās dzīvojamās mājas” Kārli Maršānu un viņa ģimeni. Pēc svinīgā sarīkojuma alojieši un viesi tika aicināti nobaudīt svētku torti un glāzi dzirkstoša vīna.

 

Braslavas pagasta ļaudis svētku priekšvakarā pulcējās Vilzēnu tautas namā, lai atzīmētu valsts dzimšanas dienu. Koncertā “Vij, Dieviņ’, zelta viju” uzstājās Vilzēnu tautas nama kolektīvi un tautas mūzikas ansamblis Valtera Reiznieka vadībā. Braslavas pagasta pārvalde pateicās vietējiem iedzīvotājiem – Guntai Melecei par nodibinājuma “Limbažu fonds” projekta realizēšanu, labiekārtojot atpūtas vietu Vilzēnu centrā, Ligitai Dubrai par enerģiju un rūpīgu darbu, kopjot pagasta teritoriju un Birutai Semjonovai par aktīvu vietējo senioru iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē.  Ar Alojas novada domes Atzinības rakstu sumināja arī SIA “Aloja Agro” par iegūto 1. vietu sakopto sētu konkursā nominācijā “Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības”. Tāpat atbalstu no Alojas pašvaldības naudas izteiksmē saņēma politiski represētie Braslavas pagasta iedzīvotāji Marta Timermane, Rūta Laimdota Grinberga, Aivars Tauriņš un Ņina Grinberga.

 

Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nams svētku pasākuma laikā bija ļaužu pārpildīts. Latvijai daudz laimes vēlēja Ozolmuižas pamatskolas audzēkņi, deklamējot dzejas rindas un skandinot dziesmas, uzstājās Brīvzemnieku pagasta pašdarbnieku kolektīvi un jauniešu deju kolektīvs “Varavīksne” no Limbažiem.

Kā jau allaž šādās reizēs, Brīvzemnieku pagasta pārvalde sumināja vairākus pagasta iedzīvotājus par viņu devumu dzimtajai vietai. Par mūža ieguldījumu sveica Andri Ošleju, par pagasta vārda popularizēšanu Ramonu Jirgenu, par sasniegumiem izglītībā Rūtu Stumpi, Zandu Mauriņu, Aivi Miķelsonu, Māru Braslavu, par uzņēmējdarbības attīstību Rolandu Vikmani, par mecenātismu Kristīni Brūveri, Andi Kārķliņu, Māri Kārkliņu, Valdi Jirgensonu un Visvaldi Ratnieku. Tāpat pateicību par nesavtīgu darbu pagasta labā saņēma Ruta Šrēdere, Skaidrīte Ozoliņa, Ligita Lasmane, Aina Tomsone, Dana Melbārde, Māris Putniņš, Spodra Kārkliņa, Anita Sirmā, Valdis Melbārdis, Ilze Pētersone, Renāte Grunte. Par jauniešu aktivitāšu veicināšanu un piedalīšanos pagasta pasākumu organizēšanā sumināja virkni jauniešu – Paulu Martu Kalniņu, Ernestu Melbārdi, Jāni Ričardu Rudzīti, Rihardu Kalniņu, Kristapu Kalniņu, Klāvu Renāru Rudzīti, Rebeku Annemariju Rebaini un Markusu Melbārdi. Puikules Muižas vadītāja Vivita Vītiņa saņēma atzinību par kopto muižas apkārtni. Sanākušos abos pasākumos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Možvillo.

 

18. novembra vakarā Staiceles kultūras namā svinīgā sarīkojumā atzīmēja valsts dzimšanas gadadienu un sumināja Gada staiceliešus. Katrs godinātais saņēma Atzinības rakstu, naudas balvu un tuvinieku, radu, draugu un kolēģu ziedus. Staiceles vidusskolas 6.klases skolnieks Regnārs Nerips saņēma atzinību par aktīvu un mērķtiecīgu piedalīšanos mācību darbā, kā arī ārpusskolas un citās radošajās aktivitātēs.Par neatlaidību un centību mācību darbā un dažādās ārpusskolas un citās radošajās aktivitātēs apbalvoja Staiceles vidusskolas 9.klases skolnieku Tomu Poļaku. Par mūža ieguldījumu Staiceles vidusskolas pedagoģiskajā darbā un augstu profesionalitāti, izglītojot vairākas staiceliešu paaudzes godināja Staiceles vidusskolas skolotāju Edgars Ozolu.

Ar sirsnīgiem aplausiem un ovācijām zālē sēdošie starmešu gaismā sagaidīja izcilo Staiceles vidusskolas skolotāju Antru Rudzīti. Viņu sumināja par nozīmīgu ieguldījumu Staiceles vidusskolas izaugsmē un Staiceles pilsētas pozitīvā tēla veidošanā. Staiceles Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Kristiāna Arnava tika sveikta par radošu pieeju, izglītojot Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus vizuāli plastiskajā mākslā, un Staiceles pilsētas popularizēšanu, gūstot panākumus dažādos reģionālajos un valsts mēroga konkursos.

Par centību un nopietnu pieeju mācību darbam, aktīvu koncertdarbību un Staiceles pilsētas popularizēšanu, regulāri, piedaloties dažādos reģionālajos un valsts mēroga konkursos, atzinīgi novērtēja Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Gundu Rozenbergu. Lībiešu muzeja ,,Pivālind” vadītāja Indra Jaunzeme tika sumināta par aktīvu dalību Staiceles sabiedriskās dzīves veidošanā un nozīmīgu ieguldījumu pilsētas un pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Staiceles pasta nodaļas darbiniece Ingūna Staģe atzinību saņēma par godprātīgi un profesionāli veiktu darbu, mūžīgu optimismu un atbalstu Staiceles sabiedrībai un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā. Sveica arī SIA “Draugu Dārzs” valdes locekli Māri Siktāru par cildināmu atsaucību un mūžīgu atbalstu Staiceles pilsētai un pagastam un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē. SIA LFFMTC ,,Staicele” izpilddirektors Jānis Bakmanis todien svinēja apaļo dzīves jubileju un tika sumināts par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, kā arī sporta un kultūras attīstībā Staiceles pilsētā un pagastā. Par ieguldīto darbu Rozēnu – Staiceles Evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta un fasādes atjaunošanā uzteica Veltu Andersoni. Alojas novada sporta skolas futbola treneris Jānis Valaņins saņēma atzinību par nesavtīgu ieguldījumu futbola attīstībā Staicelē.

Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko aicināja ar aplausiem sagaidīt komandu, kas Alojas novada sporta spēlēs šovasar ieguva 2. vietu. Komandu veidoja Deins – Deniss Kuzmenko, Dainārs Konrāds, Sanija Ozola, Anda Prokopoviča un Aldis Papīnoks. 

Konkursā par novada sakoptākajām sētām šogad visvairāk godalgotās vietas ieguvuši tieši staicelieši. Kopumā atzinīgi novērtētas 6 sētas. Zemnieku saimniecību un lauku sētu konkurencē pirmās trīs vietas tikušas staiceliešiem – 1. vieta saimniecībai “Janīši” (īpašnieks Druvis Sāns), 2. vieta Intas Sergejevas īpašumam “Kalnieši”, bet 3. vieta saimniecībai “Ķekari” (īpašniece Ārija Korpa). Arī individuālo māju konkurencē pirmo vietu ieguva Sandras un Ziedoņa Viršu īpašums Salacas ielā 12, bet trešā vieta Inārai un Dzintaram Spidānam par kopto sētu Salacas ielā 11.

Svētkos staiceliešus uzrunāja domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Pasākumu vadīja Staiceles kultūras nama direktore Marta Māra Miezīte. Pēc sarīkojuma visi devās pagalmā, lai iedegtu svecītes Latvijas kontūrā.

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts 

L.Lilenblates-Sipko, Ingas Neimanes foto

[Not a valid template]