Alojas administrācija

Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda organizētais IV profesionālās ievirzes mākslas skolu glezniecības konkurss “Dzīve kā košums”

2017. gads ir Mārtiņa Freimaņa četrdesmitgade. Par godu viņa radošajai darbībai – dzejā, mūzikā, teātra un kino lomās, Aizputes Mākslas skola rīkoja  izstādi – konkursu, veltītu viņa dzīvei. Konkursa mērķis: veicināt Mākslas skolu audzēkņu radošo pašizteiksmi, ieceres realizāciju un iemaņas darba tehniskajos risinājumos. Konkursa dalībnieks attēlo kādu no M.Freimaņa radošajām šķautnēm – dzejas, mūzikas, lomām kino un teātrī.

Liels prieks par mūsu skolas audzēknēm, kuras ieguva godalgotas vietas:

1.vieta Elvīrai Īlei,  3.vieta Lainei Staģei (vecuma grupā 12-15gadi). 

3.vieta Viktorijai Čerpakovai  (vecuma grupa 10-11gadi).

Konkursa galvenā žūrija: Elita Mīlgrāve /MFF valdes locekle/, Arta Kangīzere /Aizputes Mūzikas skolas direktore, pedagoģe/, Armands Ausmanis /Aizputes Mākslas skolas direktors, pedagogs/, Uģis Pucens /Mākslas rezidences “Serde” vadītājs, mākslinieks/, Anda Lieģe /Aizputes Mākslas skolas dir.viet; māksliniece, pasākuma organizētāja/.

Elvira_Ile