Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolas saime godināja Latviju

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadiena ir īpaši svētki arī mūsu skolā. Kā tradīcija ir sveikt skolēnus un darbiniekus, kuri ar saviem darbiem ir apliecinājuši piederību un godu savai valstij. Šie ir svētki, kuros katram skolniekam ir gods atrasties uz skatuves un apliecināt savu piederību mūsu valstij un vērtībām.

 

Šogad Alojas vidusskolā tika godināti skolotāji, kuri ar savu darbu godprātīgi kalpojuši mūsu skolai. Goda skolotāja apliecinājumu saņēma matemātikas skolotāja Aīda Balga, valodu skolotāja Smaidīte Rudzīte un vēstures skolotāja Līga Moderniece. Viņas ir stiprinājušas skolas godu un spēku 30 – 40 darba gadus. Paldies!

 

Sveicām un godinājām arī skolas tehnisko darbinieci Aldu Tosunovu, kura apzinīgi veikusi savu darbu teritorijas uzkopšanā. Gods katram skolniekam bija dāvāt savai valstij dziesmas un skaitīt dzeju. Sākumskolas koris skolotājas Anitas Roļskijas vadībā ar īpašu pacilātību dziedāja patriotiskās dziesmas Latvijai. Paldies mazajiem deklamētājiem: Evelīnai Vanagai (4.kl.), Sabīnei Liepiņai, Regnāram Kamalim, Madarai Ulmei, Esterei Bitmanei, Ancei Pilipāvičai un Rihardam Miņickim no 3.a.kl. un 2.klases skolēniem, kā arī viņu klašu audzinātājiem Aijai Kalnmačai, Maijai Bašenai un Sarmītei Rozītei par mūsu valodas skaistuma apliecinājumu dzejā. Pamatskolas klases, kā dāvanu valstij, dziedāja mums zināmas un nozīmīgas dziesmas. Īpaši labi skanēja tām klasēm, kuras uzstājās kopā ar saviem audzinātājiem – 6.klase un Imants Dalka, 7.b.klase un Aiva Nemme, 10.klase un Ina Šternfelde, 8.klase un Alda Ķēniņa. Koncerts kulmināciju sasniedza 12. klases priekšnesumā, kur kopā ar jauniešiem uzstājās arī vecāki. Audzinātāja  Guna  Grigorjeva var lepoties ar savējiem!

 

Valstij dāvanu bija sagādājuši arī zīmētāji. Viņu darbi izvietoti skolas izstādēs. Prieks par skolēnu veikumu vizuālās mākslas skolotājām Inatrai Vaļickai, Irēnai Graviņai un Inesei Mētriņai. Paldies tehniskajiem darbiniekiem, atbalsta personālam un visiem skolotājiem, kuri ir darījuši visu, lai Alojas Ausekļa vidusskolā būtu mājīgi, sirsnīgi un jauki!

 

Gods kalpot Latvijai!