Alojas administrācija

Pārvaldēs sāksies iedzīvotāju sanāksmes

Novembrī pārvaldēs tiek organizētas sanāksmes, kurās iedzīvotāji varēs tikties ar pašvaldības vadību un speciālistiem.

Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos:

15. novembrī plkst.18 Staicelē (Staiceles kultūras namā);

22. novembrī plkst.18 Braslavas pagastā (Vilzēnu tautas namā);

23. novembrī plkst.18 Brīvzemnieku pagastā (Puikules Sabiedriskajā centrā);

29. novembrī plkst.18 Alojā (Alojas kultūras namā). *transports no Ungurpils šķūņa plkst.17.30