Aloja

Mācību ekskursija uz Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju

Mācīties nozīmē atcerēties, to ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt – R.Baha viedie vārdi bija vadmotīvs Alojas Mūzikas un mākslas skolas (AMMS) šī semestra mācību ekskursijai uz Rīgu.   

 

Vai varat atbildēt, ko dēvē par ”Somijas dizaina lāci”? Kur ir tāds klusums, ka var dzirdēt, kā saule riet? Atbildes uz šiem jautājumiem uzzināja AMMS (6., 7. klases un sagatavošanas klases) vecāko klašu audzēkņi, kuri devās uz Rīgu iepazīties ar izciliem dizaina mākslas paraugiem, veicināt audzēkņu izpratni un radošumu, saliedēties komandas darbā. Muzejā mūsu audzēkņi satikās ar Gulbenes Mākslas skolas skolotājiem un skolēniem. Mūs uzrunāja muzeja izglītības programmas kuratore Agrita Pore. Viņas vadībā jaunieši iepazina Somijas Dizaina ikonas Tapio Virkalas radošo darbu izstādi veltītu Somijas simtgadei.

 

 Izglītoties un zināt nozīmē arī parādīt, ko zinām. Erudīcijas spēlē abu skolu jaunieši sacentās, parādot savas zināšanas par Somiju, tās vēsturi, un dizainera Virkalas radošo mūzu. Pēc šīs spēles jaunieši iejutās radošā dizainera lomā, radot sava trauka vai priekšmeta dizainu, ko iedvesmo dabā atrodamās formas paraugi. Darbus novērtēja Somijas veikala “Iittala” pārstāvji un māksliniece Ilona Audere. Mūsu 7. klases audzēknis Ansis Siliņš ieguvas simpātiju balvu no veikala. Arī komandu darba kopsavilkumā, ar 0,5 punktu pārsvaru, uzvarēja alojieši, par darbu abas skolas saņēma gan balvas no veikala “Ittala” un dalībnieka apliecības no DMDM.

 

Ļoti īpaša bija arī mūsu ciemošanās Somijas vēstniecībā un tikšanās ar vēstnieku Olli Kantanena kungu. Pavisam personīgi jautājumi un godīgas atbildes iedvesmoja iepazīt šo skarbo ziemeļu zemi un ļaudis. Mūzikas nodaļas jaunieši šajā dienā klausījās koncertu ”Zem Spānijas debesīm” koncertcikla “Mūzika Tev” ietvaros Rīgas kongresu namā. Mūzikas nodaļas audzēkņi procesā līdzdarbojās – erudīcijas spēlē, Dizaina muzejā, piedalījās Mencendorfa nama apskatē, pie stikla mākslinieces I. Dūdiņas viņas darbnīcā. Veidojām nelielu stikla mākslas kopdarbu.

 

Paldies par šo bagāto pieredzi un lielisko piedzīvojumu Somijas vēstniecībai, Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam un personīgi Agritai Porei, veikala “Iittala” darbiniekiem, Mencendorfa nama kolektīvam un stikla māksliniecei Ilzei Dūdiņai, kā arī jauniegūtajiem draugiem un kolēģiem – Gulbenes Māksla skolai, kas dalījās ar mums foto iespaidos! Mums bija iespaidiem bagāta diena, saņēmām uzaicinājumu no Dizaina un dekoratīvās mākslas muzeja sadarbību turpināt. Paldies domei par transporta nodrošinājumu.

 

Sandra Lagzdiņa, Alojas MMS direktores vietniece mācību darbā