Alojas administrācija

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

Šogad grupas “Bitītes” bērniem Mārtiņdiena izvērtās īpaša un tradīcijām bagāta. Latviešu tautas folklora stāsta, ka senie latvieši Mārtiņdienu svinēja trīs dienas pēc kārta, mēs daudz neatpalikām – svinējām saulgriežu svētkus gan 9. novembrī PII “Auseklītis”, gan 10. novembrī Alojas novada domes telpās.

 

9.novembrī PII “Auseklītis” darbiniekus priecēja un ziemas sagaidīšanai sagatavoja grupas “Bitītes” bērni vecāku gatavotās maskās, gan audzinātājas, Līga un Zanda ar īpaši šim pasākumam gatavotu scenāriju. Visu nedēļu bērni apguva Mārtiņdienas tradīcijas: mīklu minēšanu, pasaku stāstīšanu, latviešu tautasdziesmas, rotaļas un dziesmas. To visu, kopā ar gardiem pīrāgiem, ienesa katrā PII “Auseklītis” telpā, priecējot visus bērnus un kolektīvu. Pēc tam rīkoja tirdziņu ar bērnu un vecāku gatavotiem labumiem, savā starpā preci mijot un uzdevumus pildot.

 

10.novembrī grupas “Bitītes” bērni un audzinātājas devās uz Alojas novada domi, līdzi ņemot cienastu, labu omu, pašu veidotu dāvanu – veiksmes un labklājības simbolu – Mārtiņa zīmi. Piedaloties Alojas novada domes darbiniekiem, bērni kopā ar audzinātājām, kopīgi izzināja tradīcijas un dalījās ar savu prieku.

 

Skolotājas Zanda un Līga