Aloja

Alojas novads saņēmis atzinības rakstu par atbalstu uzņēmējdarbības sekmēšanai

Foto: Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis un Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem pirmo gadu rīkoja konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Tā mērķis bija katrā plānošanas reģionā noteikt trīs rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai.

 

Rīgas plānošanas reģionā, kurā ietilpst arī Alojas novads, par uzvarētāju atzina Siguldas pašvaldību, bet Alojas novads, Ādažu, Limbažu un Salacgrīvas novads tika pie atzinības raksta par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības sekmēšanā novadā.

 

Pašvaldību iesniegtos pieteikumus vērtēja Rīgas plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvis, reģiona administrācijas pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” pārstāvji.

 

Atzinības rakstu pasniegšana un uzvarētāju apbalvošana notika 8. decembrī Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes laikā. Alojas novadu pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko