Aloja

Par nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu

Sakarā ar snigšanu un mainīgajiem laika apstākļiem, esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus par to, kādēļ netiek tīrītas un kaisītas ietves.

Informējam, ka pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana ir nodota SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” pārziņā. Savukārt par privātīpašumam piegulošo teritoriju, tostarp, ietvju tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, atbildīgs ir ēkas īpašnieks vai pārvaldnieks.

Īpašnieku, mājas pārvaldnieku un mājas iedzīvotāju veicamie pienākumi saistībā ar dzīvojamo māju teritorijas sakopšanu uzskaitīti Ministru kabineta noteikumos Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”.

Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā notiek pēc pilsētas vai pagasta pārvaldnieka jeb izpilddirektora pieprasījuma uzturētājam. Abu pušu sadarbību, izmaksas un norēķinu kārtību nosaka iepirkuma līgumi (skatīt http://www.aloja.lv/attistiba/iepirkumi/).

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko