Alojas administrācija

Aizvadīta deputātu kopīgā tikšanās

Šodien, 14. decembrī, Alojas novada domē uz kopēju tikšanos pulcējās deputāti. 

Domes priekšsēdētājs Valdis Bārda aicināja kolēģus uz sarunu, lai pārrunātu domes darba organizēšanas principus, apspriestu 2018. gada budžeta prioritātes un termiņus, nodrošinātu iesākto domes darbu un projektu nepārtrauktību. 
Tāpat tika uzklausīti partiju un deputātu viedokļi un priekšlikumi par Alojas novada attīstību nākotnē.
Sanāksmē piedalījās izpilddirektors Ivars Ķiksis, finansiste Mudīte Treimane un Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko