Aloja

Atkritumu izvešanas kalendāri ceļā pie klientiem

SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus sadzīves un šķiroto atkritumu konteineru tukšošanai. Privātpersonas saņems arī informāciju par plānotajiem maksājumiem par nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu 2018.gadā.

 

Gan sadzīves atkritumu, gan šķirotu atkritumu izvešanas kalendārs ietver informāciju par katra klienta adresē esošā konteinera tukšošanas datumiem. Savukārt kalendāra otrajā pusē atrodamas norādes pareizai atkritumu šķirošanai un izmešanai, lai otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli nenonāktu sadzīves atkritumu konteineros, bet tiktu nodoti pārstrādātājiem.

 

Klientiem reizē ar kalendāru tiek sūtīts aprēķins jeb informācija par veicamajiem maksājumiem, atsevišķi izdalot summu par saņemtajiem pakalpojumiem 2017.gadā, kā arī plānoto maksu par pakalpojumiem 2018.gadā. Atgādinām, ka ikgadējās pakalpojuma maksas apmēru var regulēt paši klienti, izvēloties atkritumu konteinera veidu, daudzumu, kā arī tukšošanas biežumu. Ikdienā pareizi šķirojot un nododot otrreiz izmantojamos materiālus, var ievērojami samazināt maksājumus par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo pārstrādei derīgos materiālus ZAAO savāc bez maksas.

 

ZAAO aicina klientus izvērtēt iespēju atteikties no papīra formāta informācijas saņemšanas pa pastu, piesakot informācijas saņemšanu elektroniski. Ērti izmantojama ir ZAAO klientu pašapkalpošanās sistēma, kas darbojas caur uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv. Tajā klients jebkurā laikā var piekļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu stāvoklim, konteineru tukšošanas grafikam, kā arī veikt maksājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste