Aloja

Būtiskākās izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem pēc nodokļu reformas

nodoValsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri vairākas būtiskas izmaiņas skars arī saimnieciskās darbības veicējus (pašnodarbinātās personas), tostarp arī zemnieku saimniecības īpašniekus un individuālos komersantus. Galvenās izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem ir saistītas ar to, kā tiks aprēķināts ienākums, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

Mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Lielai daļai saimnieciskās darbības veicēju nākamgad no ienākumiem būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eurotiks piemērota 20 % iedzīvotāju ienākuma likme (līdzšinējo 23 % vietā); ienākumiem no 20 004 euro līdz 55 000 euro tiks piemērota 23 % likme, un tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 euro tiks piemērota 31,4 % likme.

Lai aprēķinātu ienākumu, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, no visiem ieņēmumiem ir jāatņem ar to gūšanu saistītie izdevumi. Izdevumus var atņemt tādā apmērā, lai tie nepārsniedz 80 % no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Taču ir vairāki izdevumu veidi, kurus izdevumos joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā: darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nekustamā īpašuma nodokli, pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Minētais 80 % ierobežojums neattiecas arī uz pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem, kā arī uz to gadu, kurā tiek izbeigta saimnieciskā darbība. Tajos izdevumus joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā.

Ir palielināta arī pamatlīdzekļu vērtība, no kuras jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojumu – līdzšinējo 427 eurovietā no 2018.gada pamatlīdzekļa nolietojumu būs jāaprēķina pamatlīdzeklim, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 euro.

 

Avansa aprēķins turpmāk aprēķināsies automātiski

Pēc tam, kad saimnieciskās darbības veicējs būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, avansa aprēķins Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks izveidots automātiski. Saimnieciskās darbības veicējam tikai jāpārliecinās par tajā norādītās informācijas patiesumu un gadījumos, ja ienākumu apmērs mainīsies, saimnieciskās darbības veicējs tāpat kā līdz šim varēs iesniegt avansa maksājuma precizējumu.

 

Ilgtermiņā stabilāka sociālā aizsardzība

Tā kā no nākamā gada ir palielināta minimālā alga, tad arī obligātās sociālās iemaksas būs jāveic par katru mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības sasniegs 430 euro. Tāpat kā līdz šim iemaksas jāveic no brīvi izvēlētas nopelnītās ienākumu daļas, taču ne mazākas kā no 430 euro.

Lai ilgtermiņā sekmētu saimnieciskās darbības veicēju sociālo aizsardzību, turpmāk visos gada mēnešos būs jāveic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā. Tās jāveic no ienākumu daļas, kas nav mazāka par starpību, kas rodas, no faktiskajiem ienākumiem atņemot ienākumu daļu, no kuras sociālās iemaksas veiktas līdzšinējā kārtībā.

Gadījumā, ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 euro, tad sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā veic tikai no faktiskajiem ienākumiem.

Piemēram, ja saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mēnesī ir 100 euro, tad obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai būs 5 euro.

Obligātās iemaksas un iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja ienākumi, rēķinot no gada sākuma, ir mazāki par 50 euro.

Īpaša kārtība ir paredzēta sociālo iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma. Lauksaimniekiem būs jāaprēķina un jāveic sociālās iemaksas 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai tikai vienu reizi par gadu līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Tāpat īpaša kārtība ir paredzēta sociālo iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā ienākumam no autoratlīdzības, jo šo maksājumu ir pienākums veikt autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem.

Ir palielināta likme veselības apdrošināšanai, taču konkrētas obligāto iemaksu likmes pašnodarbinātajiem pieņems Ministru kabinets tuvākajā laikā.

 

Plašāka informācija par to, kā nodokļu reforma ietekmēs dažādas iedzīvotāju grupas, pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļās privātpersonām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu reforma?”. VID mājaslapas sadaļā “Aktualitātes/VID semināru materiāli” pieejamas arī VID semināru prezentācijas un video ieraksti. Informācija par nodokļu reformu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā un Saeimas mājaslapā.