Aloja

Vēl tikai līdz 2.janvārim var pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam

vidVēršam uzmanību, ka strauji tuvojas termiņš, līdz kuram ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, var pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam, un, nomaksājot pamatparādu, pilnībā dzēst nokavējuma un soda naudas. Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti, un tas attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

 

Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā), savukārt fiziskās personas iesniegumu var iesniegt arī:

  • personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

 

Šobrīd nodokļu atbalsta pasākumam ir saņemti 8499 pieteikumi un pieņemti 6810 lēmumi par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu par kopējo summu  77 881 433.47 euro.

Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ nākas atteikt nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu, ir apstāklis, ka nodokļu maksātājs nav samaksājis lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumus zvērinātam tiesu izpildītājam.

Nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu var precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.

 

Likumā ir paredzēti vēl daži gadījumi, kad nav iespējams piemērot nodokļu atbalsta pasākumu:

  • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
  • ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
  • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

 

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un kuru izpildi VID joprojām uzrauga.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Sazinies ar mums”. Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesniegums pieejams VID tīmekļvietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.