Aloja

Labdarības koncertā sniedza atbalstu Jenču ģimenei

Otrajos Ziemassvētkos Vilzēnu tautas namā norisinājās labdarības koncerts, lai vāktu ziedojumus pirms Ziemassvētkiem ugunsnelaimē cietušajai Jenču ģimenei. Koncertā piedalījās Latvijas Nacionālās Operas tenori  Miervaldis Jenčs un Kalvis Jenčs, starptautisko konkursu dalībnieks – jaunais pianists no Staiceles – Ruslans Andrejevs, Alojas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis un skolotāja Ieva Veide, Alojas Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu un ģitāras klases audzēkņi un skolotāji (pedagogi Laila Ulmane, Jānis Ansons)Vilzēnu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Heihēra” un ritma grupa “Radiridirī”, dejoja Alojas Ausekļa vidusskolas 3.b klases audzēkņi. Tāpat sanākušos priecēja kapela, kurā muzicē Imanta Jenča meita Marija, uzstājās Matīšu kultūras nama meiteņu trio, vokāliste Kristīne Daiga un folkloras kopa “Pūrs”. Pasaku par Eņģeli lasīja Imanta Jenča skolotāja Anita Grīnšteine. Kopā ar Jenču ģimeni bija arī  kādreizējā vilzēnieša Ulda Maksiņa meita – latviešu kora diriģente  Kanādā Vizma Maksiņa. Koncerta noslēgumā Vizma aicināja sadoties rokās un visiem kopā nodziedāt “Pie Dieviņa gari galdi”.

 

Par kuplo Jenču dzimtu uzzinām no vēsturnieka Jāņa Plūksnas sastādītā dzimtas koka, kurā pirmie dzimtas pārstāvji datēti ar 1744.gadu. Imantu Jenču senioru labi atceras vecākās paaudzes pārstāvji, jo viņš bija ne vien iecirkņa priekšnieks kolhoza laikā, bet arī apveltīts ar skaistu balsi. Imants Seniors kopā ar Daiņa Melbārža grupas mūziķiem dziedāja koncertos un ballēs. Mājas “Jaunjenči” uzcēla Imanta seniora tēvs Augusts Jenčs. Tagad “Jaunjenčos” saimnieko Imants Jenčs juniors, kura ģimenē aug piecas meitas un dēls. Alojas Ausekļa vidusskolā un Alojas Mūzikas un mākslas skolā mācās jaunākās meitas Marija, Karīna un Undīne. Ugunsnelaime bez pajumtes atstāja visu lielo ģimeni, kas dzīvoja kopā ar vecmāmiņu Annu Jenču (Imanta māti), vectētiņu Hugo Meijeru (Kristīnes tēvs) un vecākās meitas Madaras ģimenīti.

Jenču ģimenei šobrīd svarīgi saņemt palīdzību, lai varētu atjaunot mācību piederumus Marijai, Karīnai un Undīnei. Tāpat līdzekļi būs nepieciešami mājas atjaunošanai. Būs nepieciešama dokumentu atjaunošana, mājas projekta izstrāde un vēlāk arī būvniecībai nepieciešamo materiālu iegāde. Līdzšinējās dzīves sakārtošana prasīs laiku, spēku, neatlaidību, uzņēmību un finanses, bet pats galvenais ir ticība, ka izdosies atjaunot kuplās Jenču dzimtas mājas. Šo ticību noturēt palīdz radu, draugu, kaimiņu, pagasta un novada iedzīvotāju, uzņēmēju, iestāžu vadītāju un darbinieku sapratne, uzmundrinošs vārds, atbalsts un palīdzība. No laiku laikiem zināms, ka cilvēkus visstiprāk apvieno kopīgs mērķis. Šobrīd visa kuplā ģimene ir apmetusies Imanta jaunākā brāļa Edgara mājās.

 

Labdarības koncerta organizatore Ligita Jenča pēc pasākuma sacīja: “Ziemassvētki ir laiks, kad domājam par savu dzīvi, par vērtībām, par mūžības lietām un gaidām brīnumu. Koncerta laikā gribējām parādīt, ka mēs katrs pats esam brīnuma vērts, un eņģeļi dzīvo tepat mums līdzās. Bija prieks redzēt pilnu zāli, jo tas nozīmē, ka ir palīdzēts, ir sadzirdēts un kāds labs darbs ir paveikts. Mēs teicām ikvienam, kas ieradās, sirsnīgu paldies, jo viņi parādīja, cik esam iejūtīgi, cik balti, spēcīgi un cik daudz varam paveikt kopā. Lielas ticības piepildītas gaisotnes laikā tikāmies Vilzēnu tautas namā, kur  pirms daudziem gadiem uz skatuves savulaik dejojuši, muzicējuši un dziedājuši Jenču dzimtas pārstāvji un turpina to darīt vēl arvien. Paldies par atsaucību, atbalstu un sniegto palīdzību Imanta Jenča ģimenei. Lai jums visiem labi klājas, mūžam saule virs galvas, dienišķā maize uz galda un labi cilvēki visapkārt!

 

 

Ja vēlaties ģimenei palīdzēt, ziedojumus variet pārskaitīt Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” kontā ar norādi atbalsts Jenču ģimenei

 

Rekvizīti:

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”
Reģistrācijas Nr.50008224301
Juridiskā adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads
Konts: LV35UNLA0050022081592
Banka: AS “SEB banka”

 

Publikācija par Jenču ģimeni lasāma arī 2017. gada 29. decembra laikrakstā “Auseklis”.

Ligitas Jenčas informāciju apkopoja Liāna Lilenblate-Sipko

V.Bārdas videomateriāli