Aloja

Par pieejamo finansējumu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība)

liaa1Cienījamie uzņēmēji!

 

Vēlamies Jūs informēt, ka ņemot vērā Latvijas uzņēmumu un biedrību lielo aktivitāti, izmantojot ERAF projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) (turpmāk – Projekts) pieejamo grantu finansējumu un vidēji mēnesī pieprasot un saņemot finansiālu atbalstu ~ 650 000 EUR apmērā, līdz 2018.gada 23.janvārim no Projektā paredzētā grantu finansējuma ir izmaksāts vai ir rezervēts iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem finansējums par kopējo summu 13 257 766 EUR apmērā.

 

Projektā kopējais pieejamais finansējums grantiem ir 15 388 408 EUR, savukārt Projektā atlikušais finansējums ir 2 130 641 EUR.

 

Pēc LIAA aprēķiniem atlikušais finansējums ir pietiekošs, lai apmaksātu maksājumu pieprasījumus, kas tiks iesniegti līdz 2018.gada 2.maijam (ieskaitot) par aktivitātēm, kas notikušas līdz 2018.gada 30.aprīlim (ieskaitot).

 

Līdz ar to maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018.gada 2.maijam (ieskaitot).

 

Lūdzu, ņemt vērā, ka plānojot dalību pasākumos, Jūs uzņematies risku pilnībā segt dalības izmaksas no uzņēmuma līdzekļiem, nesaņemot Projekta līdzfinansējumu.

 

Tuvākajā laikā nosūtīsim LIAA oficiālu vēstuli par izmaiņām Līgumā par atbalsta saņemšanu.

 

Aicinām sekot mājaslapā www.liaa.gov.lv ievietotajai aktuālajai informācijai.

 

Ar cieņu,

Ārējo tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļa

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2, Rīga

Tālr.: +371 67039499

Tālr.: +371 67039465

Tālr.: +371 67039443

E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv