Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni uz slēpēm

ESF_14_20Alojas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un turpināšanu Alojas novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot veselības veicināšanu un slimību profilaksi vietēja mēroga pasākumus. Projekts un tajā plānotās darbības ir vērstas uz slimību, īpaši sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko saslimšanu profilaksi, kā arī uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši pievēršot uzmanību fizisko aktivitāšu veicināšanai, veselīga uztura lietošanas veicināšanai, atkarību mazināšanai, garīgās veselības veicināšanai un reproduktīvās veselības veicināšanai.

 

Projektā plānotās darbības iecerēts īstenot ne tikai novada centrā, bet arī pagastu centros un ciematos, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem.

 

Šobrīd Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu sporta stundas notiek āra apstākļos, un skolēni ir ieguvuši pirmās prasmes slēpošanā. Tā ir iespēja skolēniem ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī būt vairāk svaigā gaisā un stiprināt savu veselību. Projekta ietvaros ir iegādātas 30 distanču slēpes ar zābakiem.

 

Projekts paredz peldētapmācības organizēšanu novada 3. klašu skolēniem, kas paredzēta pavasarī

 

Paldies sakām projekta virzītājiem un Attīstības nodaļas vadītājai Marikai Kamalei, kas iznes šī projekta organizatorisko darbību. Uz sadarbību!

 

Inatra Vaļicka, Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā