Aloja

Lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” Alojā

Alojas pilsētas bibliotēka šogad ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, ko radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma (3-4 gadīgiem) bērniem.

 

Bibliotēka vēlas iepazīstināt mazos bērnus ar aizraujošo grāmatu pasauli, gan aicinot uz pirmo tikšanos ar bibliotēku, gan iesaistot kopīgā grāmatu lasīšanā, radošās nodarbībās un kustību aktivitātēs.

 

Kā dalībnieki šajā projektā pieteicās Alojas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vidējās grupas “Mārītes” audzēkņi un 15.februārī tikāmies 1.nodarbībā.

 

Ņemot vērā, ka lasīšanas projekta “Grāmatu starts” simbols ir Pūčulēns, arī mūsu bibliotēkai ir pašai savs simbols – pūcīte. Šoreiz pūcīte bija tā, kas uzrunāja mazos bērnus, aicinot atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti gan ar grāmatu, lasīšanu, gudrību un zināšanām, kā arī gadalaiku, kopīgi noskaidrojot, ka ziemai jau ir pats vidus, ko iezīmēja pavadītie svētki – Meteņi. Taču ziemā ir atrodami savi ziemas prieki, tos noskaidrojām, kopīgi izlasot Mika Valdberga grāmatu “Tavi ziemas prieki”. Šī grāmata patiešām ir kopīgi lasāma ar maziem bērniem, jo katrā teikumā vairākus vārdus aizstāj attēls, tādēļ bērni var aktīvi piedalīties teksta lasīšanā. Pēc lasīšanas pūcīte aicināja bērnus uz radošu nodarbību – katram pagatavot savu papīra sniegavīru. Sniegavīri izdevās vareni un skaisti, par to liecināja smaids bērnu sejās.

Nākamā kopīgā lasīšanas nodarbība grupā ”Mārītes” ieplānota 2.martā.

 

Sarmīte Frīdenfelde,

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Inetas Rudzinskas, Sarmītes Frīdenfeldes foto