Alojas administrācija

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā darbosies Jauno reindžeru grupa

Lai  veicinātu jauniešos izpratni par dabas vērtību saglabāšanu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (turpmāk – ZBR) izveidota Jauno reindžeru kustība, kura būs jau trešā šāda grupa Latvijā, līdztekus Ķemeru Nacionālā parka un Gaujas Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem.

 

Jauno reindžeru kustības mērķis ir ar dažādu praktisko aktivitāšu un  neformālās izglītības palīdzību veicināt jauniešu interesi par dabas izzināšanu un dabas aizsardzību, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu.

 

Uz pirmo ZBR Jauno reindžeru tikšanos bija pulcējušies jaunieši no Alojas novada Alojas Ausekļa vidusskolas un Limbažu novada Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, lai iepazītos ar programmas vadītājiem un izzinātu kustības nozīmi un uzdevumus.

 

“Jauno reindžeru grupas dalībniekiem ir iespēja vienkāršā un neformālā veidā mācīties par dabu, īstenot dažādas dabas saglabāšanas aktivitātes, doties pārgājienos, apgūt āra dzīves prasmes, kā arī piedalīties vietējās un starptautiskās nometnēs. Šādā veidā, jau no agras jaunības veidojot izpratni par dabas vērtību saglabāšanu, iespējams kāds izaugs par vides inspektoru, bet citiem iegūtās zināšanas noderēs, lai ikdienā dzīvotu dabai draudzīgi,”  par Jauno reindžeru kustības nozīmi stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vadītājs Rolands Auziņš.

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Jauno reindžeru grupas vadītāja būs ZBR rezervāta koordinatore Laura Taube. Pirmais kopējais pasākums plānots jau marta beigās Viļķenē, kur kustības dalībniekus uzņems Viļķenes pamatskola. Pasākuma laikā jaunieši dosies izzinošā pārgājienā un iepazīs dabas liegumu Vitrupes ieleja, kā arī paši darbosies radoši, lai izveidotu savas grupas logo un saukli.

 

Pirmā iepazīšanās ar jauno reindžeru kustību daļai šo jauniešu notika jau vasarā, kad Ķemeru Nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi LVAF projektā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” organizēja pasākumu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Tas bija viens no četru pasākumu cikla pasākumiem gan esošo Latvijas jauno reindžeru, gan potenciālo jauno reindžeru mērķauditorijai, lai praktiskā un teorētiskā ceļā veicinātu viņu izpratni par dabas aizsardzības nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā, dabas resursu racionālu izmantošanu, un veicinātu jauniešos vēlmi nākotnē aktīvi darboties dabas aizsardzības jomā,  iesaistoties  dabas aizsardzības aktivitātēs, tostarp jauno reindžeru kustībā.

 

Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas Nacionālajā parkā, savukārt no 2015. gada – Ķemeru Nacionālajā parkā. Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies vairāk nekā 10 jauniešu vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz dabas aizsardzības inspektoru darbā.

 

Informāciju sagatavoja:

Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv
Tālr.: 29272365