Alojas administrācija

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” otrā nodarbība Alojā

2.martā Alojas pilsētas bibliotēkas pūcīte ciemojās pie pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vidējās grupas “Mārītes” audzēkņiem, lai kopīgi palasītu grāmatiņas par draiskulīgo un draudzīgo kucēnu Tobi. Vienā no grāmatiņām kucēns mācās skaitīt līdz pieci, otrajā kopā ar draugiem krāso savu būdu un iepazīst krāsas. Kopīgā grāmatu lasīšana nevienam grūtības neradīja, jo bērni nodemonstrēja skaitīt prasmi jau tālāk aiz cipara pieci, tāpat kā pazīstama un zināma ir ikviena no krāsām.

 

Nodarbības noslēgumā pūcīte aicināja bērnus radoši izpausties krāsās, izkrāsojot sunīša masku. Rezultāts bija gaidītais, kopīgajā foto iepozēja pulciņš košu un krāsainu “sunīšu”.

 

Šī bija otrā nodarbība 3-4 gadīgajiem bērniem lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros, kurā šogad iesaistījusies Alojas pilsētas bibliotēka. Nākamā nodarbība plānota 23. martā.

 

Sarmīte Frīdenfelde,

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja