Aloja

Tikšanās ar literāti Ingu Gaili

Pēdējā tikšanās VKKF finansētā projekta “Dokumentālās prozas kaleidoskops –  2” ietvaros Staiceles pilsētas bibliotēkā notika ar rakstnieci, dzejnieci Ingu Gaili.  Rakstniecei vēsturisko romānu sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts” iznācis vēsturiskais romāns “Stikli”. Grāmata, kurā savijas galveno varoņu likteņi ar 1938. gada valsts nostādnēm eigēnikas jautājumā.

 

Romāna galvenais stāsts ir par mīlestību, sabiedrībā valdošo attieksmi pret seksualitāti un garīgi slimiem cilvēkiem, viņu spēju mīlēt un radīt bērnus, un valsts vēlmi ar eigēnikas palīdzību dalīt sabiedrību labajos, stiprajos un mazvērtīgākajos cilvēkos. Tieši tāpēc rakstniece sniedza informāciju par romāna ideju, par prototipu izvēli, par laikmeta iezīmēm sabiedrībā. Strādājot pie idejas padziļinātas izpētes, autore  daudz izdarījusi secinājumus par Latvijas brīvvalsts laika un izslavinātā Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma pārpilnības, latviskuma un kārtības laika slēptām pusēm.

 

Nosacīti otrajā daļā dzejniece dalījās emocijās dzejas pasaulē. Lasīja dzejoļus no krājumiem  „Migla”  un “Vai otrā grupa mani dzird? ”, kā arī vēl nekur nepublicētos. Lasīja dzeju, kura reizēm ir skarba, ironiska, drosmīgi tieša, reizēm jutekliska un emocionāli intīma.

 

Noslēgumā autore atbildēja uz jautājumiem par mūsdienu dzeju, to autoriem. Par iespējām sevi izteikt gan dzejā, gan literāros darbos, kas no tiem tuvāks, kur tiešāk var pateikt savu būtību.

 

Anita Strokša,  

Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja